Korta gjeld for 30 dagar og er alternativet for dei som reiser ofte i Florabassenget. Dei er bunden til Florabassenget og kan ikkje nyttast på andre samband. Korta gjeld utan øvre grense for alle reiser frå kjøpsdagen og ut dag 30. (Perioden treng ikkje å følgje kalendermånaden).

  • Ungdomskortet gjeld for eit uavgrensa tal reiser i 30 dagar frå kjøpsdato, og gjeld på alle kollektivreiser i Sogn og Fjordane*. Prisen for ungdomskortet er 370 kroner. Desse korta må ha påtrykt namn og foto, og gjeld for alle mellom 16 og 20 år. Bestill kortet her!
  • Verdikort for lokalbåt er eit alternativet for dei som reiser på ulike samband utan eigen bil eller rutebuss. Kan kjøpast på lokalbåt eller buss. Les meir her.

I Florabassenget får og studentar rabatt ved å vise fram gyldig skulebevis.

Bestill korta i skjema over. Seinare påfylling gjer du om bord.

NB! Du kan kjøpe eit utval enkeltbillettar og periodebillettar med mobilen dersom du har iPhone eller Android telefon. Last ned appen Skyss Billett og kjøp den billetten som passar best for deg her!