Om Fjord1

Fjord1 har si kjerneverksemd innan ferjetransport og er det leiande ferjeselskapet i Noreg. Selskapet har og aktivitet knytt til hurtigbåt, i tillegg til vårt eige cateringkonsept Ferdamat. 

Vi har som mål å vere den tryggaste og mest attraktive leverandøren av miljøvennleg og påliteleg transport til kundar, oppdragsgjevarar og samarbeidspartnarar. 

Fjord1 investerer også i lav- og nullutsleppsteknologi, og vi satsar på elektrifisering av det norske fjordsambandet. Samtidig tar vi på alvor det viktige ansvaret vi har som leverandør av kritisk infrastruktur til Kyst-Noreg.