Karriere

Fjord1 er ein attraktiv arbeidsplass som søker kompetanse innanfor ulike fagområde både på sjø og ved kontora på land.

Trainee

Fjord1 har trainee kvart år.

Lærling og kadett

Fjord1 tek inn lærlingar og kadettar årleg.

Dette kan vi tilby

Gode moglegheiter for karriere og utvikling i Fjord1.