Karriere

Fjord1 er ein attraktiv arbeidsplass som søker kompetanse innanfor ulike fagområde både på sjø og ved kontora på land.

Praksisplass for skuleelevar

Grunna Covid-19 er inntaket for praksiselevar midlertidig stengd skuleåret 2020.

Trainee

Fjord1 har trainee kvart år.

Lærling og kadett

Fjord1 tek inn lærlingar og kadettar årleg.

Dette tilbyr Fjord1

Gode moglegheiter for karriere og utvikling i Fjord1.

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Fjord1 finn du i vår elektroniske stillingsportal.