Karriere

Fjord1 er ein attraktiv arbeidsplass som søker kompetanse innanfor ulike fagområde både på sjø og ved kontora på land.

Digital rekrutteringsbrosjyre

Les om karriereløp og moglegheiter i Fjord1 i rekrutteringsbrosjyra vår her!

Praksisplass for skuleelevar

Fjord1 tek imot skuleelevar - ta kontakt med oss i dag!

Trainee

Fjord1 har trainee kvart år.

Lærling og kadett

Fjord1 tek inn lærlingar og kadettar årleg.

Dette tilbyr Fjord1

Gode moglegheiter for karriere og utvikling i Fjord1. 

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Fjord1 finn du i vår elektroniske stillingsportal.