Karriere

Fjord1 er ein attraktiv arbeidsplass som søker kompetanse innanfor ulike fagområde både på sjø og ved kontora på land.

Praksisplass for skuleelevar

Grunna Covid-19 er inntaket for skuleelevar midlertidig stengd skuleåret 2020/2021.

Trainee

Fjord1 har trainee kvart år.

Lærling og kadett

Fjord1 tek inn lærlingar og kadettar årleg.

Dette tilbyr Fjord1

Gode moglegheiter for karriere og utvikling i Fjord1.

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Fjord1 finn du i vår elektroniske stillingsportal.