Karriere

Fjord1 er ein attraktiv arbeidsplass som søker kompetanse innanfor ulike fagområde både på sjø og ved kontora på land.

Ledige stillingar

Ledige stillingar i Fjord1 finn du i vår elektroniske stillingsportal.

Lærling og kadett

Fjord1 tek inn lærlingar og kadettar årleg.

Trainee

Fjord1 har trainee kvart år.

Dette kan vi tilby

Godt arbeidsmiljø, personleg utvikling og engasjerte leiarar er noko av det som kjenneteiknar arbeidskvardagen i Fjord1.