Trafikkmeldingar

Brekstad-Valset

Rute 870 Brekstad - Valset: Avgang fra Brekstad kl 19:30 og fra Valset 20:00 blir i kveld innstillt pga testing av ladeanlegg.

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Redusert kapasitet på avgang fra Seivika 21 august kl 04:50 pga farlig last, maks 12 passasjerer