Trafikkmeldingar

Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya

Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Ordinær drift i sambandet fra kl 17:30

Hufthamar-Krokeide

Rute 1016 Hufthamar – Krokeide: I morgen, tirsdag 16. oktober, skal vi døpe MF Møkstrafjord og MF Horgefjord. I den forbindelse blir MF Sulafjord satt inn i A-ruten 4 rundturer: 14:15, 15:35, 17:00, 18:20 fra Hufthamar. 14:55, 16:20, 17:40, 19:00 fra Krokeide. Horgefjord og Møkstrafjord vil i dette tidsrommet operere B-ruten og Møkstrafjord er tilbake i A-ruten 19:40 fra Hufthamar. 15OCT18

Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya

Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Det må påregnes noe forsinkelse i B-ruten grunnet tekniske problem.