Trafikkmeldingar

Solholmen-Mordalsvågen

Grunna skifte av tilleggskai i Mordalsvågen blir kaia stengt etter siste avgang kl 24:00 frå Mordalsvågen 22. mai (natt til 23. mai) og opna opp att til første avgang torsdag 24 mai. Om alt går utan problem er det mogleg at ferja kan gå tilbake til ordinær rute tidlegare. Følgande ruteoppsett med omkøyring til Hollingsholmen gjeld difor: Frå Solholmen ferjekai: 05:55, 06:55, 07:55, 09:15, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:50, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00. Frå Hollingsholmen: 06:25, 07:25, 08:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30.

Mannheller-Fodnes

22.- 24.mai går ferja mellom Fodnes og Kaupanger på grunn av vedlikehaldsarbeid på Mannheller ferjekai. Avgangane mellom kl. 23:00 tysdag 22. mai og kl. 05:00 oag 23. mai, og kl. 23.00 onsdag 23. mai og kl. 05.00 torsdag 24. mai vert kansellert. Siste avgang frå Mannheller er klokka 23:00 begge dagar. Ferja vil gå Fodnes-Kaupanger i tida Mannheller ferjekai er stengt etter dette rutemønsteret: Avgang Fodnes til Kaupanger: 23:25 – 01:00 – 02:30. Avgang frå Kaupanger til Fodnes: 00:15 – 01:45 – 03:15. Det vert normal rute frå Fodnes klokka 04:30 til Mannheller.

Hundeidvika-Festøya

Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Sambandet er innstilt inntil videre pga tekniske problem

Hundeidvika-Festøya

Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Normal drift i sambandet fra kl. 19:30