Fjord1 jobbar aktivt for å vere blant dei fremste i den maritime næringa når det gjeld opplæringsstillingar. Selskapet følgjer traineeane tett opp, både avdelingsvis og gjennom trainee-programmet.

Fjord1 er med i Framtidsfylket Sogn og Fjordane si traineeordning, og har vore med på dette samarbeidet sidan 2015. Ordninga har vore vellykka for selskapet, som har tilsett fleire av traineeane i fast stilling etter at året som trainee er overstått.

 

Kristine Larsen Mjelde, trainee i Fjord1 2018/2019:

- Det beste med å vere trainee i Fjord1 er at ein blir utfordra innanfor fleire fagfelt, og at ein får eit større innblikk i ei spennande næring. Å få jobbe med eit breidt spekter av arbeidsoppgåver i eit innovativt selskap er ein veldig god start på arbeidslivet!

 

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee: 

  • Fullført bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
  • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.