Fjord1 er med på Framtidsfylket Sogn og Fjordane si traineeordning, og har vore med på dette samarbeidet sidan 2015. Ordninga har vore svært vellykka for Fjord1, som har tilsett fleire av traineeane i fast stilling etter at året som trainee er overstått. 

Fjord1 jobbar aktivt for å vere blant dei fremste i den maritime næringa når det gjeld opplæringsstillingar. Selskapet følgjer traineeane tett opp, både avdelingsvis og gjennom trainee-programmet.

Sondre Austrheim, trainee i Fjord1 2017/2018:

"Eg er trainee på maritim teknisk avdeling i Fjord1. Her arbeider eg med ladesystem, batteriløysingar og nettilknytting for ferje med nullutsleppsteknologi, og generelt anbodsarbeid. Eg søkte på stillinga grunna moglegheitene som ligg i eit framtidsretta ferjerederi. Fjord1 har vorte leiande på miljøteknologi i den maritime transportsektoren, og satsar tungt mot det grøne skiftet. Stillinga gjev meg moglegheit til å nytte min tekniske utdanning, og legg opp til fagleg utvikling der eg jobbar med det siste av teknologiske løysingar for nullutsleppsteknologi".

 

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Sogn og Fjordane
  • Fagleg og personleg utvikling
  • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Fire traineesamlingar og ein utanlandstur

Felles krav til alle som søkjer Framtidsfylket Trainee: 

  • Fullført bachelor eller mastergrad
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter endt studie
  • Norsk som arbeidsspråk – munnleg og skriftleg

NB: Alle traineestillingane må søkast på gjennom Framtidsfylket.