Fjord1 tek årleg imot praksiselevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule/TIP/VG2 Maritim linje.

Ta kontakt med operativ leiar Sigrunn Hellebust per epost: sigrunn.hellebust@fjord1.no

NB! Med bakgrunn i koronasituasjonen, er det midlertidig stopp i inntaket!