Fjord1 tek årleg imot praksiselevar frå ungdomsskulen og vidaregåande skule/TIP/VG2 Maritim linje.

Grunna Covid-19 er dette inntaket midlertidig stengd for skuleåret 2020! 

Det vert teken ei ny vurdering i januar 2021, med omsyn til smitterisiko og generell utvikling av den nasjonale koronapandemien.