Berekraft

Fjord1 støttar FN sine berekraftsmål der vi anerkjenner det globale samarbeidet som må ligge til grunn for å lukkast, og vi stiller oss bak alle måla når vi utøvar vårt arbeid. Vi har identifisert seks berekraftsmål som vi har særleg fokus på, og som vi meiner er mest relevante for vår verksemd, og der vårt arbeid kan bidra i mest positiv retning.