Trafikkmeldingar Sjå alle

Lekneset-Sæbø

Rute 12 Lekneset - Sæbø: Søndag 16 juli blir det utført ekstraturer fra Trandal til Standal kl 15:30, og fra Trandal til Sæbø ca kl 16:00 i forbindelse med arrangemang. Avgang fra Sæbø 16:00 og fra Leknes 16:15 blir innstilt.

Anda-Lote

Rute 1111 Anda - Lote: Normal drift i sambandet frå kl. 15.20.

Anda-Lote

Rute 1111 Anda - Lote: B ruta er innstilt inntil vidare pga tekniske problem.

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Avgang kl. 12.45 fra Mortavika blir innstilt.

Vi gir tilbake

Fjord1 - ein synleg aktør på sjø og land.

Resultat for første kvartal

Fjord1 har starta opp fire nye ferjekontraktar i første kvartal. Det er tatt levering av to miljøvenlege fartøy for drift av sambandet Hareid-Sulesund.

Fleire samband får AutoPASS

Frå 1.april blir det innført AutoPASS på Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik.

Fjord1 leverer nok eit sterkt resultat

Oppstart av nye ferjekontraktar sikrar eit godt resultat. I 2018 har fokus på effektiv og sikker drift vore sentrale områder i selskapet.