Trafikkmeldingar Sjå alle

Flakk-Rørvik

Rute 56 Flakk-Rørvik: Fra 1. januar 2019 tar FosenNamsos Sjø over driften av sambandet Flakk-Rørvik, rute 880. Last ned FosenNamsos Sjø sin app for å motta driftsmeldinger. Les mer om endringene på atb.no/ferge

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Grunnet farlig last, så blir det redusert kapasitet på avgang fra Arsvågen i dag kl 21:30 17DEC18

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Farlig last flyttet fra 21:00 til 21:40 fra Mortavika. Normal kapasitet på 21:00 avgangen. 17DEC18

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Grunnet farlig last, så blir det redusert kapasitet på avgang fra Mortavika i dag kl 21:00 17DEC18

Last ned mobilappen!

Gjer reise di enklare.

Refusjon av verdikort

Les korleis du går fram ved refusjon her.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Signerte ferjekontrakt:

Fjord1 signerte kontrakta for drift av fire ferjesamband på indre Sunnmøre.

Fjord1 fossar fram på fjorden

Nytt sterkt kvartalsresultat.

Fjord1 er tildelt indre Sunnmøre

Full innertier for Fjord1 på indre Sunnmøre-anbodet.