Trafikkmeldingar Sjå alle

Husavik-Sandvikvåg

Rute 1018 Husavik - Sandvikvåg: Normal drift i sambandet fra 10:15 avgangen fra Husavik. (07DEC)

Husavik-Sandvikvåg

Rute 1018 Husavik - Sandvikvåg: Grunnet tekniske årsaker sambandet innstilt inntil videre. (07DEC)

Edøya-Sandvika

Rute 54 Edøya - Sandvika: I forbindelse med kaiarbeid blir perioden med innstillinger i sambandet forlenget til 15. desember. Avgangen 04:40 fra Edøya blir innstilt alle hverdager, og alle avganger 00:15 fra Sandvika blir nå innstilt (både hverdag og helg).

Arbeid på Dragsvik ut året

I ein periode fram til nyttår kjem 06:55-ferja frå Dragsvik til Hella til å gå frå Balestrand til Hella kl. 6:50. Dette er grunna kaiarbeidet som pågår på Dragsvik. I den perioden dette pågår, vert det sett opp buss frå Dragsvik-Balestrand med avgang kl. 6:35 frå Dragsvik, som korresponderer med 06:50-ferja frå Dragsvik. (Buss går mandag – fredag). Det er og lagt inn avgang Hella-Balestrand kl. 20:45. Etter planen skal den nye ferjekaia i Dragsvik vere montert til 1. januar 2020. Om Statens vegvesen er i mål med arbeidet til denne datoen, vil den midlertidige ruteendringa, med buss mellom Dragsvik og Balestrand, opphøre frå 1. januar 2020. Endeleg dato for dette er enda litt usikker.

Tvillingdåp

MF Skopphorn og MF Rovdehorn vart døypt ved Magerholm ferjekai i Ålesund.

Sterkt kvartalsresultat

I eit kvartal med historisk høg aktivitet leverer Fjord1 nok eit sterkt kvartalsresultat. 

Jul og nyttårsruter

Sjå oversikta her.

Skal leie Vy Fjord1 Reiseliv

Kristian Jørgensen har arbeidd med reiseliv i 25 år - no blir han direktør for Vy Fjord1 Reiseliv.