Trafikkmeldingar Sjå alle

Florabassenget

Rute 1181 Kystvegekspressen (www.Fjord1.no): I perioden 15.08.-25.08.22 vil MS Skorpefjord ta største delen av avgangene. Disponeringsplan ligger på våre nettsider.

Florabassenget

Rute 1180 Florabassenget (www.Fjord1.no): Ifbm årlig verkstedsopphold blir MS Øyservice ute av drift i perioden 15.08.-25.08.22. MS Skorpefjord blir satt inn iht disponeringsplan som er publisert på våre nettsider.

Last ned mobilappen!

Gjer reisa di enklare.

Ledige stillingar i administrasjonen

Ved Fjord1 sitt hovudkontor i Florø bugnar det av ledige stillingar akkurat no!  

Opna fjordkryssing i Indre Sogn 15.juni:

Fjord1 har starta opp det ikoniske ferjesambandet mellom Kaupanger-Gudvangen.

Catering: Ferdamat med mindre fotefar

Fjord1 har fasa inn det mest miljøvenlege på marknaden og satsar på berekraft i alle ledd.