Trafikkmeldingar Sjå alle

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det er blir nå ordinær trafikkavvikling i sambandet for større kjøretøy/semitrailer.

Arsvågen-Mortavika

Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Grunna ADR-last blir det redusert kapasitet i tur fra Arsvågen kl. 22:30.

Molde-Sekken

Rute 34 Molde - Sekken: Det blir normal drift fra 19:00

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: På grunn av været er kapasiteten redusert til frakt av mindre kjøretøy. Semitrailer vill inntil videre måtte stå igjen.

Molde-Sekken

Rute 34 Molde - Sekken: Sambandet er innstilt inntil videre pga teknisk problem

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Tidligere varslede innstillinger i A-ruta, på grunn av kaiarbeid, vil i kveld og morgen tidlig utgå. Dette som følge av at det ikke vil bli utført kaiarbeid i natt.

Molde-Sekken

Rute 34 Molde - Sekken: Det må påregnes forsinkelser i sambandet inntil videre pga værforholdene

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det må påregnes noen forsinkelser i sambandet på grunn av værforholdene.

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Viser til pressemelding fra Statens vegvesen (www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier/Nyhetsarkiv). I forbindelse med kaiarbeid blir det fra torsdag kveld 2. januar 2020 og i ca. 2 mnd innstillinger i sambandet. Avgangene 04:50, 06:00 og 23:30 fra Seivika, 05:20, 06:30 og 00:00 fra Tømmervåg blir innstilt alle hverdager. Avgangene 06:30 og 23:30 fra Seivika, og 07:00 fra Tømmervåg blir innstilt på lørdager. Avgangen 00:30 fra Tømmervåg blir innstilt på søndager, og avgangen 23:30 fra Tømmervåg på søndag blir fremskyndet til 23:00.

Endringar frå 1. januar 2020

Frå nyttår vert det endringar i rutedrifta til Fjord1.

Tvillingdåp

MF Skopphorn og MF Rovdehorn vart døypt ved Magerholm ferjekai i Ålesund.

Sterkt kvartalsresultat

I eit kvartal med historisk høg aktivitet leverer Fjord1 nok eit sterkt kvartalsresultat. 

Skal leie Vy Fjord1 Reiseliv

Kristian Jørgensen har arbeidd med reiseliv i 25 år - no blir han direktør for Vy Fjord1 Reiseliv.