Trafikkmeldingar Sjå alle

Festøya-Solavågen

Rute 11 Festøya - Solavågen: Normal drift i sambandet fra kl 22.40 i dag 20. september.

Festøya-Solavågen

Rute 11 Festøya - Solavågen: Avgangene frå Solavågen kl. 21.55 og 22.40 samt frå Festøya kl 22.20 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september.

Oldeide-Måløy

Rute 1109 Måløy - Oldeide: Det vert satt inn reservefartøy i sambandet. Avgang Måløy iht rutetabell kl 14.35

Florabassenget

Rute 1180 Florabassenget: Pga vedlikehald vil det frå mandag 23.9 kl. 14.30 til ca. fredag 27.9 bli endring av disponering av båtane. For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag ombord.

Florabassenget

Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Pga vedlikehald vil ruta i tidsrommet 22.9-ca 27.9 bli utført av Dagning. Dagning er ikkje bilførande.

Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya

Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Redusert kapasitet mandag 23.09.2019 på avgang kl 0625 Brattvåg til Fjørtoft pga transport av farlig last

Oldeide-Måløy

Rute 1109 Måløy - Oldeide: Grunna tekniske problemer vert sambandet innstilt inntil vidare

Fjord1 sitt resultat for 2. kvartal og første halvår 2019

Lågare volum og høge investeringar i eit overgangsår.

Signerte ny kontrakt

Større ferjer og fleire avgangar på E39 Halsa-Kanestraum.

Statsministeren besøkte Fjord1

Fredag morgon var statsminister Erna Solberg på besøk i Fjord1. 

Fjord1 leverte beste tilbod

Selskapet er tildelt den siste store kontrakta på E39.