Trafikkmeldingar Sjå alle

Normal drift.

Last ned mobilappen!

Gjer reise di enklare.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Signerte ferjekontrakt:

Fjord1 signerte kontrakta for drift av fire ferjesamband på indre Sunnmøre.

Fjord1 fossar fram på fjorden

Nytt sterkt kvartalsresultat.

Fjord1 er tildelt indre Sunnmøre

Full innertier for Fjord1 på indre Sunnmøre-anbodet.

Ferjene i Austevoll vart døypt

Flott dåpsseremoni for MF Møkstrafjord og MF Horgefjord.

Fjord1 får drifte Romsdalspakken vidare

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Fjord1 kontrakta.