Trafikkmeldingar Sjå alle

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Avgang fra Seivika 06:10 og fra Tømmervåg 06:40 blir i morgen innstilt på grunn av arbeid med kai-anlegg.

Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella

Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Se bort fra forrige trafikkmelding.

Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella

Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Avgang fra Seivika 06:10 og fra Tømmervåg 06:40 blir i morgen innstilt på grunn av arbeid med kai-anlegg.

Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella

Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Det er nå ordinær trafikk i sambandet.

Jondal - Tørvikbygd

Rute 1006 Jondal - Tørvikbygd: Det er nå ordinær trafikk i sambandet.

Jondal - Tørvikbygd

Rute 1006 Jondal - Tørvikbygd: På grunn lekkasje fra en tankbil på Tørrvikbygd fergekai, får vi ikke anløpt inntil videre. Sambandet er innstilt inntil videre.

Hareid-Sulesund

Rute 1150 Hareid - Sulesund: Det blir ordinær drift i sambandet fra klokken 07:20.

Florabassenget

Rute 1180 Florabassenget: Viser til trafikkmelding fredag vedr. endring i disponering av båtar. "Solundøy" har tlf.nr. 468 44354.

Florabassenget

Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy-Florø: Viser til trafikkmelding fredag om at "Solundøy" går i rute fram til ca. 6.3. "Solundøy" har tlf.nr. 468 44354.

Florabassenget

Rute 1180 Florabassenget: Fom måndag 24.2 og i ca 10 dagar vil det bli endring i disponering av båtane. For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag om bord.

Florabassenget

Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy-Florø: Frå søndag 23.2. og i ca. 14 dagar vil sambandet bli trafikkert av MS "Solundøy" som ikkje er bilførande.

Nordeide-Ortnevik

Rute 1190 Ortnevik-Måren-Nordeide: Pga årleg verkstadopphald vil "Sylvarnes" fom. måndag 24.2. og i ca. 2 veker gå ruta for "Tansøy".

Seivika-Tømmervåg

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Viser til tidligere utsendt melding om innstillinger I forbindelse med kaiarbeid. Det blir fra mandag 3. februar gjort endringer i innstillingene i sambandet. Avgangen 06:00 fra Seivika på hverdag blir likevel ikke innstilt men utsatt til 06:10. Avgangen fra Tømmervåg 06:30 blir likevel ikke innstilt men utsatt til 06:40. Avgangene 04:50 og 23:30 fra Seivika, 05:20 og 00:00 fra Tømmervåg blir innstilt alle hverdager. Avgangene 06:30 og 23:30 fra Seivika, og 07:00 fra Tømmervåg blir innstilt på lørdager. Avgangen 00:30 fra Tømmervåg blir innstilt på søndager, og avgangen 23:30 fra Tømmervåg på søndag blir fremskyndet til 23:00.

Fjord1 resultat i fjerde kvartal og 2019

2019 markerer overgangen til elektrisk ferjedrift og nullutslepp.

Visste du at...?

Å vere lærling i Fjord1 har svært mange fordelar!

Bli lærling i Fjord1!

Vi er på jakt etter flinke og motiverte lærlingar. Husk søknadsfristen 1.mars.

Endringar frå 1. januar 2020

Frå nyttår vert det endringar i rutedrifta til Fjord1.