Trafikkmeldingar Sjå alle

Solholmen-Mordalsvågen

Grunna skifte av tilleggskai i Mordalsvågen blir kaia stengt etter siste avgang kl 24:00 frå Mordalsvågen 22. mai (natt til 23. mai) og opna opp att til første avgang torsdag 24 mai. Om alt går utan problem er det mogleg at ferja kan gå tilbake til ordinær rute tidlegare. Følgande ruteoppsett med omkøyring til Hollingsholmen gjeld difor: Frå Solholmen ferjekai: 05:55, 06:55, 07:55, 09:15, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:50, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00. Frå Hollingsholmen: 06:25, 07:25, 08:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30.

Mannheller-Fodnes

22.- 24.mai går ferja mellom Fodnes og Kaupanger på grunn av vedlikehaldsarbeid på Mannheller ferjekai. Avgangane mellom kl. 23:00 tysdag 22. mai og kl. 05:00 oag 23. mai, og kl. 23.00 onsdag 23. mai og kl. 05.00 torsdag 24. mai vert kansellert. Siste avgang frå Mannheller er klokka 23:00 begge dagar. Ferja vil gå Fodnes-Kaupanger i tida Mannheller ferjekai er stengt etter dette rutemønsteret: Avgang Fodnes til Kaupanger: 23:25 – 01:00 – 02:30. Avgang frå Kaupanger til Fodnes: 00:15 – 01:45 – 03:15. Det vert normal rute frå Fodnes klokka 04:30 til Mannheller.

Sandvikvåg-Halhjem

Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Grunnet farlig last, så blir det noe redusert kapasitet på avgang fra Sandvikvåg kl 06:00 23MAI18

Mordalsvågen-Solholmen

Rute 30 Solholmen-Mordalsvågen: Mordalsvågen ferjekai er no open for trafikk igjen. Det betyr at ferja går inn att i normal rute frå Solholmen kl. 0915 og frå Mordalsvågen kl. 0930 i dag.

Husavik-Sandvikvåg

Rute 1018 Husavik – Sandvikvåg: Grunnet farlig last, så blir det noe redusert kapasitet på avgang fra Sandvikvåg til Husavik, kl 09:30, torsdag 24. mai.

Sandvikvåg-Halhjem

Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Grunnet ambulanse på kai, blir 11:30 fra Hallhjem innstilt.

Sandvikvåg-Halhjem

Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Grunnet farlig last, så blir det noe redusert kapasitet på avgang fra Sandvikvåg kl 06:15 24MAI18

Last ned appen vår!

Enklare, raskare, betre. Vår nye mobilapp er lansert!

Innkalling til generalforsamling

Styret i Fjord1 kallar inn til generalforsamling 22.mai i Bergen.

Hjartestartarar til alle fartøy og kontor i Fjord1

Fjord1 er den første aktøren i den maritime næringa som har kjøpt hjartestartarar til alle fartøya, i tillegg til avdelingskontora.

Fjord1 søker etter regionleiar

Fjord1 søker etter ein ny regionleiar til driftsorganisasjonen.

Innføring av autopass er utsett

Innføring av autopass på Anda-Lote, Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik er utsett.

1.mars: endring i takst for elbil

Frå 1.mars 2018 blir det innført ein eigen elbil-takst.

NY mobilapp frå Fjord1

Fjord1 har lansert ein ny mobilapplikasjon. Last den ned i App Store og Google Play!