Openheitslova

Som ledd i Fjord1 sitt arbeid med openheitslova har selskapet etablert ein varslingskanal.

Har du spørmål om Fjord1 jobbar for å forhindre negative konsekvensar av vår verksemd på grunnleggande menneskerettigheitar og anstendige arbeidsforhold?

Send ei henvending via vår varslingskanal her.

Ei aktsomheitsvurdering av arbeidet med openheitslova vert offentleggjort 30.juni 2023.