Openheitslova

Som ledd i Fjord1 sitt arbeid med openheitslova har selskapet etablert ein varslingskanal.

Har du spørmål om korleis Fjord1 jobbar for å hindre negative konsekvensar av vår verksemd på grunnleggande menneskerettigheitar og anstendige arbeidsforhold?

Send ei henvending via vår varslingskanal her.

Ei oppdatert aktsomheitsvurdering av arbeidet med openheitslova er offentleggjort juni 2024: