Ledige stillingar i Fjord1 finn du i vår elektroniske stillingsportal.

Om ingen av våre utlyste stillingar samvarar med det du er på utkikk etter, så kan du gjerne registrere CV-en din slik at kompetansen din blir søkbar for oss.

Evaluering av opne søknader skjer fortløpande, og du vil høyre i frå rekrutteringsrådgjevar innan kort tid om bakgrunn, utdanning/erfaring er relevant for dei stillingane som vi til ei kvar tid jobbar med.

Ved tekniske problem, ta kontakt med Webrcruiter si brukarstøtte: http://support.norsk.webcruiter.com/support/tickets/new