I vår elektroniske stillingsportal registrerer du og CV og søknad. For ei best mogleg vurdering av søknaden, fyll ut søknad og CV med relevant informasjon om erfaring, utdanning, sertifikat og kurs.

Det er den enkelte søker sitt ansvar å sørge for fullstendig informasjon.

NB! Kun faste tilsette i Fjord1 kvalifiserar som "intern søker" og må merke av for dette i søknaden.

Ved tekniske problem, ta kontakt med brukarstøtte Webrcruiter: http://support.norsk.webcruiter.com/support/tickets/new