Vi har til ei kvar tid mange spennande stillingar utlyst! Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass, og vi har stillingar til både sjø- og landsida.

I vår elektroniske stillingsportal registrerer du og CV og søknad. For ei best mogleg vurdering av søknaden, fyll ut søknad og CV med relevant informasjon om erfaring, utdanning, sertifikat og kurs. Det er den enkelte søkar sitt ansvar å sørge for fullstendig informasjon.

- På jakt etter ein maritim jobb? Vi har stillingane!

- Er du intern søkar?

Kun fast tilsette i Fjord1 kvalifiserar som intern søkar og må merke av for dette i søknaden.

Ved tekniske problem, ta kontakt med brukarstøtte Webrcruiter: http://support.norsk.webcruiter.com/support/tickets/new