Arbeidsoppgåver som skipsmotormekanikar/motormann

Som skipsmotormekanikar er det di oppgåve å sørge for at fartøyet sitt maskinrom fungerer optimalt, og du er gjerne involvert i vaktordningar for kontinuerleg overvaking.

 

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene dine inkluderer drift og vedlikehald av fartøyet sine motorar og tekniske system. Dette omfattar tilsyn med maskinrommet, inspeksjon og vedlikehald av motorar og teknisk utstyr, reparasjon ved behov, tilsyn med smørjing og drivstoffsystem, og samarbeid med maskinsjefen for å sikre effektiv drift og påliteleg yting om bord på fartøyet.

 

Kvalitetar som skipsmotormekanikar/motormann

Dei viktigaste kvalifikasjonane du må ha som skipsmotormekanikar inkluderer ei formell utdanning innan maritim teknikk eller maskinering, sertifikat som bevis på teknisk kompetanse, praksis og erfaring med vedlikehald og reparasjon av maritimt utstyr, kjennskap til maritime lover og forskrifter, og evne til å følgje strenge sikkerheitsprosedyrar.

 

Kommunikasjonsevne, teknisk dyktigheit og evne til å arbeide effektivt som ein del av eit mannskap er òg viktige kvalifikasjonar i rolla som skipsmotormekanikar. Desse kvalifikasjonane er avgjerande for å sikre at skipet sine motorar og tekniske system fungerer optimalt og trygt.

 

Arbeidstider og turnus som skipsmotormekniker/motormann

Du kan forvente at du følgjer eit turnussystem der du til dømes jobbar to veker om bord, etterfylgt av to veker fri. Denne turnusen varierer avhengig av skipstype og oppdrag, og gir deg fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid.

 

Skipsmotormekanikar/motormann i Fjord1

Som skipsmotormekaniker på ferje vil du få ein spennande og utfordrande jobb. Det inneber ansvar med å halde maskineri og tekniske system i topp stand for å sikre påliteleg drift.

 

Sjølv om jobben kan vere krevjande gir den deg ein unik moglegheit til å arbeide med avansert teknologi, og verdifull erfaring innan maritim drift. Du blir ein del av eit mannskap som samarbeider, og bidreg til å halde ferja i drift fordrar både prestasjon og ansvar. Som skipsmotormekanikar på ferjer spelar du ei nøkkelrolle i å oppretthalde effektiviteten og sikkerheita til fartøyet sine operasjonar.

Bli med oss på reisa. Søk i dag og ta det første steget mot ei givande karriere som skipsmotormekanikar i Fjord1!

Sjå våre ledige stillingar som skipsmotormekanikar!