Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det vil bli Innstillinger i sambandet på grunn av kaiarbeid fra mandag kveld 25. januar og frem til 6. februar. Følgende avganger er innstilt: 23:30 og 04:50 fra Seivika samt 00:00 og 05:20 fra Tømmervåg på hverdager. 06:30 fra Seivika samt 07:00 fra Tømmervåg på lørdag. Se frammr.no for oppdatert rutetabell.
Rute 1013 Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes: På grunn av syketransport gikk ferjen nå noe før rute. Det blir ordinær rute fra neste avgang.