Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 48 Halsa - Kanestraum: Se bort fra forrige melding. Det blir transport av farlig last i morgen 12. august på avgangen 05:30 fra Kanestraum. Maks 12 passasjerer. Rute 48 Halsa - Kanestraum: Det blir transport av farlig last i morgen 11. august på avgangen 05:30 fra Kanestraum. Maks 12 passasjerer. Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: På grunn av manglende liggekai blir avgang 18:25 fra Sølsnes og avgang 18:45 fra Åfarnes innstilt i kveld 11. august, og imorgen kveld 12. august.
Rute 1018 Husavik - Sandvikvåg: Avgang 12:50 fra Sandvikvåg til Husavik i dag 11.08.22 vil ha en begrensning på 12 passasjerer grunnet transport av farlig last. Mvh Fjord1 På vegne av SKYSS (11AUG22) Rute 1181 Kystvegekspressen (www.Fjord1.no): I perioden 15.08.-25.08.22 vil MS Skorpefjord ta største delen av avgangene. Disponeringsplan ligger på våre nettsider. Rute 1180 Florabassenget (www.Fjord1.no): Ifbm årlig verkstedsopphold blir MS Øyservice ute av drift i perioden 15.08.-25.08.22. MS Skorpefjord blir satt inn iht disponeringsplan som er publisert på våre nettsider.