Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Det vert redusert kapasitet på avgang frå Solholmen kl 14:45 grunna transport av farleg last. Maks 12 passasjerar. Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Det vert redusert kapasitet på avgang frå Brattvåg kl 12:35 grunna transport av farleg last. Maks 12 passasjerar. Rute 16 Standal - Trandal: MF Eid skal på sitt årlige verkstedopphold og det utføres kombinert rute fra mandag 26.04.21, med avgang Sæbø kl 10:30. Fartøy i rute blir MF Dalsfjord. For 12+16 kombinert rutetider søk i sambandet Sæbø-Leknes evt. se PDF rute 12+16 kombinert eller se frammr. Rute 12 Lekneset - Sæbø: MF Eid skal på sitt årlige verkstedopphold og det utføres kombinert rute fra mandag 26.04.21, med avgang Sæbø kl 10:30. Fartøy i rute blir MF Dalsfjord. For rutetider søk 12+16 kombinert ruter i sambandet her, se PDF rute 12+16 kombinert eller frammr.no. Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Det blir på grunn av utvasking av sjøbunnen ved ferjekai iverksatt alternativ rutetabell i perioden fra og med lørdag 24. april og til og med onsdag 30. juni. Ny rutetabell er nå lagt ut på frammr.no. Vær oppmerksom på at gjeldende rutetabell i denne perioden er endret noe i forhold til tidligere publiserte tabell, men at korrekt versjon nå ligger tilgjengelig.
Rute 1021 Fedje - Sævrøy: Normal drift i sambandet igjen fra og med 20:35 fra Sævrøy. (11MAY21) Rute 1021 Fedje - Sævrøy: Grunnet tekniske problemer er en rundtur innstilt; 19:10 fra Sævrøy og 19:50 fra Fedje. (11MAY21)