Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: B-ruta i sambandet er innstilt fra 15:30 og ut dagen idag pga. tekniske problemer. Rute 1150 Hareid - Sulesund: På grunn av arbeid på Sulesund fergekai, må det i perioden 22.11.2021 - 20.12.2021 påreknast noko avvik frå rutetabellen. Avgangar frå Sulesund kl 06:10 og 18:10, og frå Hareid kl 18:40, vert kansellert medan arbeidet pågår.
Rute 1004 Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes: Grunna transport av ambulanse for ferje 2, blir neste ordiner rutetur fra Gjermundshamn med ferje 2 kl..20:55 Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Dette er bare en test.