Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1142 Geiranger-Hellesylt: For information about Geiranger-Hellesylt in English, see the attached link to the timetable. Pay extra attention to trips marked as signal trips at least 2 hours before departure.
Rute 1004 Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes: På avgang 0830 fra Gjermundshavn vil det være farlig last. Maksimalt 12 passasjerer tillat på denne avgangen.