Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: Grunnet transport av farlig last i morgen 24/5 Kl 09:45 fra Åfarnes er det en begrensning på 12 pax. Rute 46 Kvanne - Rykkjem: I perioden 9.-29. mai 2022 vil det foregå arbeid ifm. elektrifisering av sambandet. Arbeidet vil foregå på natt, og medfører endringer i rutetabellen der sambandet blir nattestengt. Se pressemelding og ny rutetabell på www.frammr.no
Rute 1006 Jondal - Tørvikbygd: Grunnet fergedåp vil følgende avganger bli innstilt, tirsdag 24. mai. Fra Jondalen 10:20 og 11:20. Fra Tørvikbygd 10:50 og 11:50. Normal trafikk i sambandet fra 12:20 avgangen fra Jondal. Mvh Fjord1 På vegne av SKYSS (23MAI22)