Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1054 Eidsdal - Linge: Grunna gjennomført transport av utrykkingskøyretøy blir B-rute innstilt til klokka 11:00. Dette pga kviletid til mannskapet.
Rute 1022 Hufthamar - Krokeide: For turene som utføres av ferje 2 må det påreknast forseinkingar på inntil 20 minutt grunna redningsoppdrag. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1042 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Rutledal kl 10:50 24.06.2024 Mvh Fjord1. Rute 1022 Hufthamar - Krokeide: Turene merket ferje 2 i rutetabell vil utføres av MF Sogn fra i dag kl. 12:40 og inntil videre. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1042 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Det vert normal drift med MF Losna i sambandet med avgang frå Rysjedalsvika kl. 21:10 i kveld. Mvh Fjord1.
Rute 201108 Drag - Kjøpsvik: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Kjøpsvik kl. 20:00. Rute 201108 Drag - Kjøpsvik: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Kjøpsvik kl 20:00 i kveld.