Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 12 Lekneset - Sæbø: Normal drift i sambandet fra avgang 10:30 Rute 15 Eidsdal - Linge: På grunn av stor trafikk i sambandet, er det i perioden frem til og med 16. august, gjort mindre rutejusteringer i sambandet for B-ruta. Se frammr.no for oppdatert rutetabell.