Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1016 Hufthamar – Krokeide: Grunnet farlig last, så blir det redusert kapasitet på avgang fra Krokeide i morgen, kl 10:25 22AUG18