Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Fra rutestart i morgen utføres ordinære rutet med bilførende kapasitet. Rute 1180 Florabassenget: Fra rutestart i morgen utføres ordinære rutet med bilførende kapasitet.
Rute 48 Halsa - Kanestraum: Pga tidevann/kaiarbeid blir avgangen fra Kanestraum kl. 12:50 og fra Halsa kl. 13:20, innstilt. Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Viser til pressemelding fra Statens vegvesen (www.vegvesen.no/vegprosjekter/rmferjekaier/Nyhetsarkiv). I forbindelse med kaiarbeid blir det fra torsdag kveld 2. januar 2020 og i ca. 2 mnd innstillinger i sambandet. Avgangene 04:50, 06:00 og 23:30 fra Seivika, 05:20, 06:30 og 00:00 fra Tømmervåg blir innstilt alle hverdager. Avgangene 06:30 og 23:30 fra Seivika, og 07:00 fra Tømmervåg blir innstilt på lørdager. Avgangen 00:30 fra Tømmervåg blir innstilt på søndager, og avgangen 23:30 fra Tømmervåg på søndag blir fremskyndet til 23:00.
Rute 1021 Fedje - Sævrøy: Det blir ordinær drift i sambandet fra og med 13:10 avgangen fra Fedje. (28JAN20) Rute 1021 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt. Rute 1123 Fedje - Sævrøy: På grunn av teknisk feil blir ruten inn til vider betjent med passasjerbåt.
Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Normal drift igjen i sambandet fra 15:45. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Midlertidig redusert kapasitet i sambandet.
Rute 870 Brekstad - Valset: Normal drift i sambandet fra kl 12:00 Rute 870 Brekstad - Valset: B ferga er innstilt inntil videre pga teknisk problem Rute 870 Brekstad - Valset: Avgang fra Valset 10:30 innstlt pga teknisk problem