Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 12 Lekneset - Sæbø: Normal drift i sambandet fra rutestart lørdag 31 juli Rute 16 Standal - Trandal: Normal drift i sambandet fra rutestart lørdag 31 juli