Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 870 Brekstad - Valset: Det vert normal drift i sambandet frå kl. 11:00 (02JUN23). Rute 870 Brekstad - Valset: Grunna assistanse ved redningsoppdrag vert B-ruta innstilt inntil vidare (02JUN23).