Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1018 Husavik – Sandvikvåg: Grunnet farlig last, så blir det noe redusert kapasitet på avgang fra Sandvikvåg i morgen kl 09:30 22JUN18