Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1102 Mannheller - Fodnes: Ordinær drift i sambandet Rute 1102 Mannheller-Fodnes: Sambandet er inntil vidare stengt pga brann i Amla-tunnelen. Ny melding vil følge.
Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Avgang kl. 10.00 frå Halhjem og kl. 10.45 frå Sandvikvåg blir innstilt grunna tekniske problem. Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Avgang kl 08.30 frå Halhjem og kl. 09.15 frå Sandvikvåg blir innstilt grunna tekniske problem. Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Avgang kl 07.45 frå Sandvikvåg blir innstilt grunna tekniske problem.