Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 54 Edøya - Sandvika: Det utføres ordinær rute f.o.m Sandvika kl. 1415 Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Fra mandag 20. september blir det, som følge av arbeid med å sikre sjøbunnen, endringer i rutetabellen. Se frammr.no for pressemelding og rutetabell i perioden med kaiarbeid.