Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 09 Hundeidvika - Festøya: På grunn av teknisk feil er ruten fra oppstart i dag og inntil videre innstilt. Rute 36 Sølsnes - Åfarnes: På grunn av operasjonelle årsaker blir avgangen fra Sølvsnes kl 1825 og fra Offernes kl.1845, innstilt. Tilsvarende er ruteturene fra Sølvsnes 0700 og fra Offernes 0720 innstilt i morgen. Rute 16 Standal-Trandal: Vi gjer merksam på feil i tlf.nr ved signaltur. Rett tlf.nr skal vere MF Kvernes, tlf. 916 69 340. For ruteinformasjon sjå frammr.no.
Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det er normal drift i sambandet fra kl 1845 Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: MF Boknafjord går inn i normal rute igjen nå ca kl 14. Det kan forekomme avvik fra rutetabellen, da det fremdeles er noe redusert kapasitet. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode pga tekniske utfordringer Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Fra og med tur fra Mortavika kl 1100 utføres ordinær rute i sambandet. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode pga MF Boknafjord må utføre en mindre reparasjon. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: På grunn av dårlig vær utføres det inntil videre alternativ rute mellom Arsvågen og Hanasand. Anløp av Mortavika er inntil videre kansellert.
Rute 1011 Langevåg - Buavåg: På grunn av dårlig vær er ruten innstilt ut dagen. Fra oppstart i morgen utføres ordinær rute. Rute 1117 Askvoll-Fure-Værlandet: Det blir sett inn hurtigbåt til Værlandet med avgang Askvoll kl 19:15 og retur fra havna i Værlandet kl 20:15 Rute 1117 Askvoll - Værlandet: På grunn av dårlig vær blir ruteturene Askvoll - Fure - Værlandet innstilt fra kl. 1740 og ut dagen. Trafikk melding følger angående passasjer båt Askvoll - Værlandet. Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella (www.Fjord1.no): Sambandet starter normal ruteproduksjon fra og med avgangen fra Rysjedalsvika kl 12:35 Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella (www.Fjord1.no): Sambandet starter normal ruteproduksjon fra og med avgangen fra Rysjedalsvika kl 12:35 Rute 1016 Hufthamar - Krokeide: Rettelse: Grunnet farlig last blir det begrensning på antallet passasjerer, med maks 12 passasjerer på avgang i dag kl 09:40 fra HUFTHAMAR, ikke Krokeide. Mvh Fjord1 På vegne av SKYSS (27JAN22) Rute 1016 Hufthamar - Krokeide: Grunnet farlig last blir det begrensning på antallet passasjerer, med maks 12 passasjerer på avgang i dag kl 09:40 fra Krokeide. Mvh Fjord1 På vegne av SKYSS (27JAN22) Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: På grunn av dårlig vær blir ruten fra kl. 09:30 inntil videre innstilt. Rute 1180 Florabassenget: Viser til tidligere melding, fartøyet er nå gått fra Svanøy Rute 1180 Florabassenget: På grunn av dårlig vær blir det i sør forsinkelser i ruten fremover formiddagen. Fartøyet ligger nå på Svanøy i påvente av bedre vær forhold. Rute 1116 Askvoll - Gjervik - Fure: På grunn av dårlig vær blir turen fra Askvoll kl. 0720 og turen kl. 0745 fra Fure innstilt. Rute 1016 Hufthamar - Krokeide: Det blir utført ordinær rute. Rute 1011 Langevåg - Buavåg: På grunn av dårlig vær er ruten inntil videre innstilt, Rute 1016 Hufthamar - Krokeide: På grunn av ambulanse oppdrag må det påregnes noe forsinkelse.