Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1109 Måløy - Oldeide: Det vert satt inn reservefartøy i sambandet. Avgang Måløy iht rutetabell kl 14.35 Rute 1180 Florabassenget: Pga vedlikehald vil det frå mandag 23.9 kl. 14.30 til ca. fredag 27.9 bli endring av disponering av båtane. For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag ombord. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Pga vedlikehald vil ruta i tidsrommet 22.9-ca 27.9 bli utført av Dagning. Dagning er ikkje bilførande. Rute 1109 Måløy - Oldeide: Grunna tekniske problemer vert sambandet innstilt inntil vidare
Rute 11 Festøya - Solavågen: Normal drift i sambandet fra kl 22.40 i dag 20. september. Rute 11 Festøya - Solavågen: Avgangene frå Solavågen kl. 21.55 og 22.40 samt frå Festøya kl 22.20 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Redusert kapasitet mandag 23.09.2019 på avgang kl 0625 Brattvåg til Fjørtoft pga transport av farlig last