Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 33 Molde - Vestnes: Molde-Vestnes Det er no normal drift i sambandet. Rute 33 Molde-Vestnes: Viser til tidlegare melding. Vi må diverre også innstille turen frå Molde kl. 1215 og frå Vestnes kl. 1300 grunna tekniske problem. Rute 33 Molde-Vestnes: Det vert normal drift i sambandet frå kl. 1215. Rute 33 Molde-Vestnes: Avgangen frå Molde kl. 1045 og frå Vestnes kl. 1230 vert i dag innstilt grunna tekniske problem.