Vel fylke

Fylke
Avvik
Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Avgangen frå Måløy kl. 05.10 er kansellert grunna værforholda i morgen 20.september. Det er og risiko for at avgangen frå Smørhamn kl 06.00 blir kansellert, men det blir vurdert i morgen tidlig og ny melding vil da bli sendt ut. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Test. Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september.Første avgang i sambandet i morgen blir 06.10 fra Rutledal den 20.september Rute 1115 Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella: Avganger til Losna et innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1104 Dragsvik - Hella - Vangsnes: Avgangane frå Dragsvik kl 00.15 og frå Hella kl.00.30 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1119 Daløy - Haldorneset: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1109 Måløy - Oldeide: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1180 Florabassenget: Anløp Fanøya er innstilt grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1111 Anda - Lote: Avgangane frå Anda kl 06.40 og kl 07.20 samt frå Lote kl.07.00 og kl 07.40 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Avgangen frå Smørhamn kl. 06.00 blir kansellert grunna værforholda i dag 20.september. Rute 1180 Florabassenget: Sambandet er innstilt inntil vidare grunna værforholda i dag 20. september. Rute 1180 Florabassenget: Normal drift i sambandet fra kl. 06.50. Rute 1109 Måløy - Oldeide: Normal drift i sambandet. Rute 1111 Anda - Lote: Avgangane frå Anda kl 08.00 og kl 08.40 samt frå Lote kl.08.20 og kl 09.00 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1111 Anda - Lote: Normal drift i sambandet.
Rute 11 Festøya - Solavågen: Avgangane frå Festøya kl 06.55, 07.55, 08.55 samt frå Solavågen kl.07.25, 08.25, 09.25 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 13 Ørsneset - Magerholm: Avgangane frå Sykkylven kl 03.00 og frå Magerholmen kl.03.20 blir kansellert grunna værforhold i dag 20. september. Rute 11 Festøya - Solavågen: Normal drift i sambandet fra kl. 07.55. Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Det må påregnes noe forsinkelser i forhold til ordinær rutetabell i sambandet. Rute 30 Solholmen-Mordalsvågen: Det vert vist til tidlegare trafikkmelding i dag. Ferja går no i m.h.t ordinær rutetabell.
Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Det må påregnes noe forsinkelser på avgangene frå Halhjem kl 17.00, 18.30 og kl 20.00 samt fra Sandvikvåg kl 17.45, 19.15 og kl 20.45 grunnet tekniske problem i dag 19. september . Rute 1131 Halhjem - Sandvikvåg: Avgangene frå Halhjem kl 18.30 og kl 20.00 samt frå Sandvikvåg kl 19.15 og kl 20.45 blir kansellert grunna tekniske begrensninger og værforholda i dag 19. september. Rute 1018 Husavik – Sandvikvåg: Sambandet er innstilt resten av dagen grunna værforholda i dag 19.september. Rute 1016 Hufthamar – Krokeide: Avgangane frå Hufthamar kl 06.40 og frå Krokeide kl.07.25 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 1016 Hufthamar – Krokeide: B fergen opererer som normalt med avgang kl 0810 19SEP18