Trøndelag

Samband
Avvik
Rute 870 Brekstad - Valset: Normal drift i sambandet fra kl 12:00 Rute 870 Brekstad - Valset: B ferga er innstilt inntil videre pga teknisk problem Rute 870 Brekstad - Valset: Avgang fra Valset 10:30 innstlt pga teknisk problem