Samband
Avvik
Rute 1023 Husavik - Sandvikvåg: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Sandvikvåg kl. 08:30. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Grunna planlagt vedlikehald av fartøy vil ein frå 5.mars køyre ifht disponeringsplan publisert på fjord1.no. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
Rute 1032 Ranavik - Skjersholmane: Grunna teknisk feil vil MF Hillefjord i rute 2 inntil videre ikke kunne transportere farleg last. Vi oppfordrar derfor transportørar med farleg last til å benytte avgangar merka med rute 1 Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
FJORD1 Rute 1180 Florabassenget: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1180 Florabassenget: Grunna planlagt vedlikehald av fartøy vil ein frå 5.mars køyre ifht disponeringsplan publisert på fjord1.no. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
FJORD1 Rute 1180 Florabassenget: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
Rute 1190 Ortnevik - Nordeide: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.