Samband
Avvik
Rute 1180 Florabassenget: Mandag 1.6. blir det dobbel rute i sør med avgang Askrova kl. 15.00 og Svanøy kl. 16.00. Rute 1180 Florabassenget: Mandag 1.6. blir det dobbel rute i nord og vest. Ruta i vest vil gå som normalt. Ruta i nord vil ha avgang Fanøy kl. 15.55 og Barekstad kl. 16.15. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy-Florø: Viser til trafikkmelding i dag. Endring i disponering vil gjelde frå 1.6.2020. Rute 1180 Florabassenget: Viser til trafikkmelding i dag. Endring av disponering av båtane vil gjelde frå 2.6.2020. Rute 1180 Florabassenget: I tidsrommet 28.5 til ca. 14.6 vil det pga verkstadopphald bli endring av disponering av båtane. For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag om bord. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy-Florø: I tidsrommet 28.5 til ca. 14.6 vil sambandet på enkelte dagar bli trafikkert av Dagning (ikkje bilførande). For meir info sjå www.fjord1.no eller oppslag om bord.
Rute 1111 Anda - Lote: Statens Vegvesen skal utføre vedlikehold på kaiane og sambandet vert derfor stengt i 12 timar. Så kommande onsdag 3.juni vert siste avgang frå begge sider kl 18.00. Første avgangane blir torsdag 4.juni kl 06.00 frå Lote, og kl 06.15 frå Anda.