List Map

County
Service changes
Rute 1060 Sølsnes - Åfarnes: I forbindelse med klargjøring til elektrifisering av sambandet blir det i ein periode alternativ rutetabell. Viser til fjord1.no. Endringene er åpningstid på natt.
Rute 800 Stavanger - Byøyene - Hommersåk: På grunn av arbeid i sjø, vil avgang til Hommersåk og Byøyene gå fra Fiskepiren linje 6 fra 15.04.24-21.04.24. Mvh Fjord1 på vegne av Kolumbus.
Rute 1023 Husavik - Sandvikvåg: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Sandvikvåg kl. 08:30. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. FJORD1 Rute 1180 Florabassenget: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. FJORD1 Rute 1180 Florabassenget: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1190 Ortnevik - Nordeide: Informasjon knytt til bilbestilling etter 1. Mai, se Skyss.no sin forside: Ny ordning for bestilling av plass til køyretøy på båt i Sogn og Fjordane. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1180 Florabassenget: Grunna planlagt vedlikehald av fartøy vil ein frå 5.mars køyre ifht disponeringsplan publisert på fjord1.no. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1181 Kystvegekspressen Måløy - Florø: Grunna planlagt vedlikehald av fartøy vil ein frå 5.mars køyre ifht disponeringsplan publisert på fjord1.no. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Mvh Fjord1 på vegne av Skyss. Rute 1032 Ranavik - Skjersholmane: Grunna teknisk feil vil MF Hillefjord i rute 2 inntil videre ikke kunne transportere farleg last. Vi oppfordrar derfor transportørar med farleg last til å benytte avgangar merka med rute 1 Mvh Fjord1 på vegne av Skyss.
Rute 201108 Drag - Kjøpsvik: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Kjøpsvik kl. 05:50, 16.04. Rute 201108 Drag - Kjøpsvik: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Drag kl. 13:00, 16.04.