Samband
Avvik
Rute 1136 Festvåg - Misten : Normal drift i sambandet fra kl 15:40. 03.07.22 Rute 1136 Festvåg - Misten : Grunnet ambulansetur blir det noe avvik i forhold til rutetabell de neste timene.