Samband
Avvik
Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Normal drift igjen i sambandet fra 15:45. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Midlertidig redusert kapasitet i sambandet.