Samband
Avvik
Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det er normal drift i sambandet fra kl 1845 Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: MF Boknafjord går inn i normal rute igjen nå ca kl 14. Det kan forekomme avvik fra rutetabellen, da det fremdeles er noe redusert kapasitet. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode pga tekniske utfordringer Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Fra og med tur fra Mortavika kl 1100 utføres ordinær rute i sambandet. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Det blir noe redusert kapasitet i sambandet en periode pga MF Boknafjord må utføre en mindre reparasjon. Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: På grunn av dårlig vær utføres det inntil videre alternativ rute mellom Arsvågen og Hanasand. Anløp av Mortavika er inntil videre kansellert.