Samband
Avvik
Rute 1130 Arsvågen - Mortavika: Viser til tidligere melding om begrensninger i forhold til transport av farlig last. Alle ferjene i sambandet transporterer nå farlig last som normalt. Mvh Fjord1