Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Det er oppdaga ein feil i rutetidene til ferjerute 50 Seivika-Tømmervåg. Avgangen kl. 00:15 frå Tømmervåg på laurdag står ved ein feil i rutetidene. Avgangen er no fjerna i pdf-en, men ikkje i reiseplanleggaren.
Rute 33 Molde-Vestnes: Laurdag 21.07.2018 vert det sett opp ekstra ferje mellom Molde og Vestnes med følgjande avgangar: Frå Molde 1010, 1140, 1310, 1440, 1610, 1740, 1910 og 2110. Frå Vestnes 1055, 1225, 1355, 1525, 1655, 1825, 1955 og 2155.