Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 11 Festøya - Solavågen: Normal drift i sambandet fra kl 22.40 i dag 20. september. Rute 11 Festøya - Solavågen: Avgangene frå Solavågen kl. 21.55 og 22.40 samt frå Festøya kl 22.20 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september.
Rute 22 Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya: Redusert kapasitet mandag 23.09.2019 på avgang kl 0625 Brattvåg til Fjørtoft pga transport av farlig last