Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Grunna skifte av tilleggskai i Mordalsvågen blir kaia stengt etter siste avgang kl 24:00 frå Mordalsvågen 22. mai (natt til 23. mai) og opna opp att til første avgang torsdag 24 mai. Om alt går utan problem er det mogleg at ferja kan gå tilbake til ordinær rute tidlegare. Følgande ruteoppsett med omkøyring til Hollingsholmen gjeld difor: Frå Solholmen ferjekai: 05:55, 06:55, 07:55, 09:15, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:50, 21:00, 22:00, 23:00, 24:00. Frå Hollingsholmen: 06:25, 07:25, 08:25, 09:45, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 18:10, 19:10, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:30.
Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Sambandet er innstilt inntil videre pga tekniske problem Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Normal drift i sambandet fra kl. 19:30