Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Normal drift i sambandet fra 12:45 Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Sambandet er midlertidig innstilt pga. tekniske problemer. Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Avgangen 11:45 fra Rykkjem og 12:00 fra Kvanne er innstilt pga tekniske problemer. Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Fra mandag 20. september blir det, som følge av arbeid med å sikre sjøbunnen, endringer i rutetabellen. Se frammr.no for pressemelding og rutetabell i perioden med kaiarbeid.