Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Det er normal drift i sambandet. Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Grunna tekniske problem vert det utført alternativ rute: Frå Hollingsholmen kl 0800 og kl 0930. Frå Solholmen kl 0830 og kl 1000. Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Det vert utført alternativ rute i sambandet grunna tekniske problem. Avgang frå Hollingsholmen kl 0800, og frå Solholmen kl 0830. Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Sambandet er innstilt inntil vidare grunna tekniske problem.
Rute 31 Aukra - Hollingsholmen: Det vert normal drift i sambandet med avgang frå Aukra kl 0915. Rute 31 Aukra - Hollingsholmen: Grunna tekniske problem vert det utført alternativ rute: Frå Hollingsholmen kl 0900 og kl 1030. Frå Aukra kl 0915 og kl 1045.
Rute 14 Stranda - Liabygda: Det vert redusert kapasitet på avgang frå Liabygda kl 0615 i morgon, onsdag 22. mai, grunna transport av farleg last. Maks 12 passasjerar.