Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 14 Stranda - Liabygda: Normal drift i sambandet. Rute 14 Stranda - Liabygda: Avgang kl. 22.30 fra Stranda og kl. 22.45 fra Liabygda blir innstilt pga tekniske problem. Rute 1190 Ortnevik-Måren-Nordeide: Pga årleg verkstadopphald vil ruta fom søndag 24.2. og i ca. 2 veker blir utført av "Sylvarnes". For bestillingar, ring "Sylvarnes" på tlf.nr. 906 46095.