Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 46 Kvanne - Rykkjem: Det blir på grunn av utvasking av sjøbunnen ved ferjekai iverksatt alternativ rutetabell i perioden fra og med lørdag 24. april og til og med onsdag 30. juni. Ny rutetabell er nå lagt ut på frammr.no. Vær oppmerksom på at gjeldende rutetabell i denne perioden er endret noe i forhold til tidligere publiserte tabell, men at korrekt versjon nå ligger tilgjengelig.
Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Rute B er i normal drift fra kl 0730 (15JUN21) Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Rute B er midlertidig innstilt. (15JUN21)