Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 36 Sølsnes-Åfarnes: Det vert redusert kapasitet i avgangen frå Åfarnes kl. 1830 i dag grunna transport av farleg last.
Rute 48 Halsa - Kanestraum: Sambandet blir nattestengt fom natt til tirsdag 23 oktober tom natt til lørdag 27 oktober. Siste avgang hver kveld fra Halsa 22:00 og fra Kanestrøm 22:30. Første avgang på morgen fom tirsdag 23 tom fredag 26 er 05:50 fra Halsa og 06:20 fra Kanestrøm. Lørdag 27 oktober blir første avgang fra Halsa 06:00 og fra Kanestrøm 06:30. Årsaken er grunnundersøkelser i forbindelse med kaibygging. Fergene går som normalt på dag og kveld. Ferjesambandet mellom Halsa og Kanestraum blir nattestengt i veke 43, frå om med natt til tirsdag 23. oktober, til og med natt til lørdag 27. oktober. Det meld Statens vegvesen. Årsaka til stenginga er grunnundersøkingar utanfor kaiene. Det innebærer at siste avgang kvar kveld går kl. 22.00 frå Halsa, og kl. 22.30 frå Kanestraum. Første avgang på morgonen f.o.m. tirsdag 23. t.o.m. fredag 26. er kl. 05.50 frå Halsa, og kl. 06.20 frå Kanestraum. Lørdag 27. oktober går første ferje kl. 06.00 frå Halsa, og kl. 06.30 frå Kanestraum. Ferja vil for øvrig gå som normalt på dag og kveldstid.
Sjå dei eksakte ruteendringane på ruteoversikta Askvoll-Gjervik-Fure (under "Rutetider i PDF").