Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 33 Molde - Vestnes: Ordinær trafikk i sambandet fra klokken 12:45. Rute 33 Molde - Vestnes: Turer merket A i ruteheftet blir innstilt fra avgang Molde klokken 10:45 og inntil videre på grunn av teknisk problem.
Rute 15 Eidsdal - Linge: På grunn av stor trafikk i sambandet, er det i perioden frem til og med 16. august, gjort mindre rutejusteringer i sambandet for B-ruta. Se frammr.no for oppdatert rutetabell.