Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 1072 Halsa - Kanestraum: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Kanestraum kl. 13:50. Rute 1072 Halsa - Kanestraum: Grunna transport av farleg last vert det redusert kapasitet (maks. 12 passasjerar) på avgang frå Kanestraum kl. 08:30 onsdag 06.12.23
Rute 1062 Arasvika - Hennset: Som følge av planlagt kaiarbeid på Kvanne og nødvendig omdisponering av M/F Driva så vil sambandet bli betjent av M/F Sykkylvsfjord og iht. en midlertidig ruteplan. Dette vil innebære noe redusert åpningstid og vil gjelde i perioden f.o.m. 29.November t.o.m. 12.Desember .Se for øvrig frammr.no og fjord1.no for mere informasjon og midlertidig ruteplan.
Rute 1061 Kvanne - Rykkjem: Ifm. med planlagt kaiarbeid på Kvanne vil det i perioden f.o.m. 29.november t.o.m. 12.desember være redusert åpningstid og kapasitet i sambandet. Tyngre kjøretøy oppfordres til å finne alternative veier i perioden. Se for øvrig frammr.no og fjord1.no for mere informasjon og midlertidig ruteplan.Sambandet vil i perioden driftes av M/F Driva.