Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 11 Festøya - Solavågen: Avgangane frå Festøya kl 06.55, 07.55, 08.55 samt frå Solavågen kl.07.25, 08.25, 09.25 blir kansellert grunna tekniske problem i dag 20. september. Rute 11 Festøya - Solavågen: Normal drift i sambandet fra kl. 07.55.
Rute 13 Ørsneset - Magerholm: Avgangane frå Sykkylven kl 03.00 og frå Magerholmen kl.03.20 blir kansellert grunna værforhold i dag 20. september.
Rute 30 Solholmen - Mordalsvågen: Det må påregnes noe forsinkelser i forhold til ordinær rutetabell i sambandet. Rute 30 Solholmen-Mordalsvågen: Det vert vist til tidlegare trafikkmelding i dag. Ferja går no i m.h.t ordinær rutetabell.