Møre og Romsdal

Samband
Avvik
Rute 1059 Aukra - Hollingsholmen: Avgang kl 1000 frå Hollingsholmen og kl 1015 frå Aukra blir kansellert grunna ambulanseoppdrag. Normal drift i sambandet frå kl 1030.
Rute 1064 Edøya - Sandvika: Avgang fra Sandvika 07:15 og fra Edøya 07:45 er kansellert pga teknisk problem. Obs: B-avgangene går som oppsatt. Rute 1064 Edøya - Sandvika: Avgang fra Sandvika 06:15 og fra Edøya 06:45 er kansellert pga teknisk problem. Rute 1064 Edøya - Sandvika: Avgang fra Sandvika 05:15 og fra Edøya 05:45 er kansellert pga teknisk problem.
Rute 1135 Lekneset - Sæbø: Normal drift i sambandet fra kl 21:00. Rute 1135 Lekneset - Sæbø: Sambandet blir innstilt pga teknisk problem inn til videre. Det blir iverksatt kombinert rute med avgang Standal kl 15:50 og fra Sæbø blir 16:30. MF Kvernes i rute. Telefonnummer 91669340. For rutetider se frammr.no
Rute 1136 Standal - Trandal: Normal drift i sambandet fra kl 21:00. Rute 1136 Standal - Trandal: Sambandet blir innstilt pga teknisk problem inn til videre. Det blir iverksatt kombinert rute med avgang Standal kl 15:50 og fra Sæbø blir 16:30. MF Kvernes i rute. Telefonnummer 91669340. For rutetider se frammr.no