Arbeidsoppgåver som tilsett i catering

Vårt cateringpersonalet spelar ei sentral rolle i å tilby mat og drikke til passasjerane og sikre at dei har ei komfortabel og hyggeleg reise.

 

Dei viktigaste arbeidsoppgåvene inkluderer førebuing og servering av måltid og drikkevarer til passasjerar, vedlikehald og reingjering av spisestadar og kjøkken, handtering av matlager og forsyningar, handtering av kundebestillingar og betalingar, og sørge for at passasjerane har ein triveleg matoppleving om bord.

 

Kvalitetar som tilsett i catering

Som tilsett i catering må du vere serviceinnstilt, og evne å handtere kundar med omsorg og vennlegheit, effektivitet og organisering. Du må kunne handtere bestillingar og servering, hygiene og reinhald, og evnar å jobbe som ein del av eit team for å levere ei god matoppleving for passasjerane.

Kommunikasjon og samarbeidsevner er også viktige eigenskapar for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø og handtere eventuelle utfordringar som måtte oppstå. Våre tilsette i catering spelar ei sentral rolle i å gje passasjerane ein positiv oppleving om bord i Fjord1.

 

Arbeidstider og turnus som tilsett i catering

Tilsette i catering på fartøy går i forskjellige ordningar, alt etter behov. Det kan vere turnusarbeid, dagvakter, faste timar og ekstrahjelp på timebasis.

 

Catering i Fjord1

Fjord1 har sitt eige matkonsept i «Ferdamat», kjenneteikna av nylaga mat av høg kvalitet. Du kan lese meir om konseptet her; Catering i Fjord1.

 

Som tilsett i cateringen i Fjord1 finn du stillingar som salsmedarbeidar, sal- og kampanjeansvarleg, restaurasjonsassistent og restaurasjonsmedarbeidar.

Bli med oss på reisa. Søk i dag og ta det første steget mot ein givande jobb innan catering i Fjord1!

Sjå våre ledige stillingar innan catering her!