Arbeidsoppgåver som styrmann

Som styrmann er du ein nøkkelressurs om bord og har eit breitt spekter av ansvarsområde. Dine hovudoppgåver inkluderer navigasjon der ein planlegg ruter, overvakar vêr- og sjøforhold, og manøvrerer skipet trygt.

I rolla som styrmann er du òg ansvarleg for sikkerheit, og gjer regelmessige inspeksjonar av redningsutstyr og sikkerheitsprosedyrar. Dine kommunikasjonsferdigheiter er avgjerande. Du bidreg til lastehandtering og rapporterer om fartøyet sin tilstand, i tillegg til å handtere naudsituasjonar og følgje maritime lover og reglar. Di rolle er viktig for å sikre at skipet opererer trygt og effektivt til sjøs.

Kvalitetar som styrmann

Som dyktig styrmann bør du vere høgt kvalifisert og erfaren i navigasjon og sjøfart. Ansvarsmedvit og evne til å følgje og handtere strenge sikkerheitsprosedyrar er avgjerande. Dine kommunikasjons- og samarbeidsevne er avgjerande då du skal samarbeide med kapteinen, mannskapet og personell på land.

Ein nøye og observant natur er viktig for inspeksjon av utstyr og rapportering. Du må handtere stress og kunne handtere naudsituasjonar profesjonelt. Som styrmann er din kjennskap til maritime lover og reguleringar uunnverleg.

Effektiv lastehandtering og rapportering av fartøyet sin tilstand er viktige oppgåver. Planlegging av ruter og trygg navigering i ulike forhold er sentralt, og gode samarbeidsevne er nødvendig for å skape eit sikkert og effektivt arbeidsmiljø om bord på skipet.

 

Arbeidstider og turnus som styrmann

I Fjord1 kan du som styrmann forvente at du følgjer eit turnussystem der du jobbar for eksempel to veker om bord, etterfylgt av to veker fri. Denne turnusen varierer avhengig av skipstype og oppdrag, og gir deg fleksibilitet og balanse mellom arbeid og fritid.

 

Styrmann i Fjord1

I våre fartøy med ny og moderne teknologi er det krav til at du har høg teknisk kompetanse. Sikker drift er alltid topp prioritet i Fjord1, og for å navigere og gjennomføre ei sikker reise, må du kunne bruke høgteknologiske verktøy, også under stressa forhold, som til dømes typisk norsk uvær. Du må kommunisere godt, samtidig som du evner å ta riktige avgjerder for å unngå farlege situasjonar.

Bli med oss på reisa. Søk i dag og ta det første steget mot ei givande karriere som styrmann i Fjord1!

Sjå våre ledige stillingar som styrmann!