Forretningsområda våre

I tillegg til kjerneverksemda som er ferje- og hurtigbåt, driv vi og cateringkonseptet Ferdamat.

Ferjer

Fjord1 si kjerneverksemd er ferjetransport, og i den norske ferjenæringa er Fjord1 det leiande selskapet.

Passasjerbåt

Fjord1 driftar lokale passasjerbåtruter i Rogaland.

Catering

Nylaga mat av høg kvalitet kjenneteiknar Ferdamat-konseptet til Fjord1.