Forretningsområda våre

I tillegg til kjerneverksemda som er ferje- og hurtigbåt, satsar Fjord1 også på catering og reiselivsaktivitet.

Turist

Fjord1 er engasjert i fleire ulike reiselivsselskap med reiseopplevingar på fjorden som fellesnemnar.

Catering

Nylaga mat av høg kvalitet kjenneteiknar Ferdamat-konseptet til Fjord1.

Passasjerbåt

Fjord1 driftar lokale passasjerbåtruter i Vestland.

Ferjer

Fjord1 si kjerneverksemd er ferjetransport, og i den norske ferjenæringa er Fjord1 det leiande selskapet.