Ønskjer du derimot å uttrykke misnøye over noko ved Fjord1 som ikkje har innfridd dine forventningar, kan du gå til klageskjemaet her!