Fjord1 er omfatta av openheitslova som tredde i kraft i 2022. Lova skal fremje respekt for menneskerettar og anstendig arbeidsforhold i selskapet, i tillegg å sikre allmennheita tilgang på informasjon.

Les utgreiing av openheitslova, revidert juni 2024 her: Openheitslova - Fjord1 

Fjord1 har ein klar målsetnad om å tiltrekke seg eit mangfald av tilsette. Mangfald gjer organisasjonen rikare, og vi ønskjer difor tilsette med variert utdanning, kjønn, alder, etnisitet, legning og bakgrunn.

Les  utgreiing om likestilling her:  Utgreiing om likestilling - Fjord1