Selskapsleiinga og styret

Her er Fjord1 si øvste leiing og styremedlemmar.

Selskapsleiinga

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør

André Høyset

Driftsdirektør

Anne-Mari Sundal Bøe

Økonomi- og finansdirektør

Eilert Nøttingnes

Sikkerheitsdirektør

Nils Kristian Berge

Teknologi og prosjektdirektør

Styret

Martha Kold Monclair

Styreleiar

Neil Marvell

Styremedlem

Angela Roshier

Styremedlem

David Nahoum

Styremedlem

Antoine Cavaillé

Styremedlem

Eric Nasby

Styremedlem

Karl Andreas Pedersen

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Bjørn Sørlie

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Shyam Rajani

Observatør

Floriane Marcon

Observatør

Søren Poulsgaard Jensen

Observatør

Thomas Rakstang

Observatør (Tilsetterepresentant)

Egil Kirkebø

Observatør (Tilsetterepresentant)