Selskapsleiinga og styret

Her er Fjord1 si øvste leiing og styremedlemmar.

Selskapsleiinga

Nils Kristian Berge

Teknologi og prosjektdirektør

Eilert Nøttingnes

Sikkerheitsdirektør

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør

Anne-Mari Sundal Bøe

Økonomi- og finansdirektør

André Høyset

Driftsdirektør

Styret

Vegard Sævik

Styreleiar

Thomas Rakstang

Observatør (Tilsetterepresentant)

Reuben Munger

Styremedlem

Pål Harr Wefring

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Per Sævik

Styremedlem

Helge Bøe

Observatør (Tilsetterepresentant)

George Polk

Styremedlem

Bjørn Sørlie

Styremedlem (Tilsetterepresentant)