Selskapsleiinga og styret

Her er Fjord1 si øvste leiing og styremedlemmar.

Selskapsleiinga

Dagfinn Neteland

Administrerande direktør

André Høyset

Driftsdirektør

Anne-Mari Sundal Bøe

Økonomi- og finansdirektør

Eilert Nøttingnes

Sikkerheitsdirektør

Nils Kristian Berge

Teknologi og prosjektdirektør

Styret

Vegard Sævik

Styreleiar

Per Sævik

Styremedlem

Reuben Munger

Styremedlem

George Polk

Styremedlem

Karl Andreas Pedersen

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Bjørn Sørlie

Styremedlem (Tilsetterepresentant)

Thomas Rakstang

Observatør (Tilsetterepresentant)

Egil Kirkebø

Observatør (Tilsetterepresentant)