Fartøya våre

Sjå oversikt over våre fartøy.

Ferjer

Navn
Byggjeår
PBE
Passasjerkapasitet
Serveringstilbod
MF Norddalsfjord

Byggjeår

2024

PBE

80

Passasjerkapasitet

249

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Sunnylvsfjord

Byggjeår

2024

PBE

80

Passasjerkapasitet

249

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Losna

Byggjeår

2016

PBE

60

Passasjerkapasitet

196

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Hornelen

Byggjeår

2016

PBE

60

Passasjerkapasitet

195

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Bolsøy

Byggjeår

1971

PBE

36

Passasjerkapasitet

345
MF Dalsfjord

Byggjeår

1986

PBE

28

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Boknafjord

Byggjeår

2011

PBE

240

Passasjerkapasitet

589

Serveringstilbod

Kiosk
MF Bjørnsund

Byggjeår

1979

PBE

61

Passasjerkapasitet

245

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Bergensfjord

Byggjeår

2006

PBE

212

Passasjerkapasitet

589

Serveringstilbod

Kiosk
MF Aukra

Byggjeår

1978

PBE

36

Passasjerkapasitet

245

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Årdal

Byggjeår

2008

PBE

105

Passasjerkapasitet

292

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Sulafjord

Byggjeår

1986

PBE

105

Passasjerkapasitet

399

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Eid

Byggjeår

1978

PBE

35

Passasjerkapasitet

196

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Fanafjord

Byggjeår

2007

PBE

212

Passasjerkapasitet

589
MF Dryna

Byggjeår

2005

PBE

35

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Eira

Byggjeår

2002

PBE

100

Passasjerkapasitet

297

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Edøyfjord

Byggjeår

2011

PBE

50

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Driva

Byggjeår

1963

PBE

29

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Davik

Byggjeår

2009

PBE

45

Passasjerkapasitet

196
MF Fannefjord

Byggjeår

2010

PBE

129

Passasjerkapasitet

390

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Gulen

Byggjeår

1989

PBE

90

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Harøy

Byggjeår

2006

PBE

35

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Korsfjord

Byggjeår

2010

PBE

128

Passasjerkapasitet

390

Serveringstilbod

Kiosk
MF Julsund

Byggjeår

2004

PBE

99

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Ivar Aasen

Byggjeår

1997

PBE

70

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Hjørundfjord

Byggjeår

2011

PBE

120

Passasjerkapasitet

292

Serveringstilbod

Kiosk
MF Glutra

Byggjeår

2000

PBE

120

Passasjerkapasitet

345

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Geiranger

Byggjeår

1979

PBE

35

Passasjerkapasitet

245

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Nordfjord

Byggjeår

2001

PBE

54

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Moldefjord

Byggjeår

2009

PBE

128

Passasjerkapasitet

390

Serveringstilbod

Kiosk
MF Mastrafjord

Byggjeår

2007

PBE

240

Passasjerkapasitet

589

Serveringstilbod

Kiosk
MF Lærdal

Byggjeår

1997

PBE

77

Passasjerkapasitet

296

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Lote

Byggjeår

2006

PBE

120

Passasjerkapasitet

438

Serveringstilbod

Kiosk
MF Lifjord

Byggjeår

2010

PBE

110

Passasjerkapasitet

346

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Kvernes

Byggjeår

1976

PBE

25

Passasjerkapasitet

147

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Solskjel

Byggjeår

1981

PBE

37

Passasjerkapasitet

198
MF Raunefjord

Byggjeår

2007

PBE

212

Passasjerkapasitet

589

Serveringstilbod

Kiosk
MF Sognefjord

Byggjeår

1984

PBE

70

Passasjerkapasitet

443
MF Selje

Byggjeår

1987

PBE

58

Passasjerkapasitet

199

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Sykkylvsfjord

Byggjeår

1975

PBE

35

Passasjerkapasitet

250

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Romsdalsfjord

Byggjeår

2010

PBE

128

Passasjerkapasitet

390

Serveringstilbod

Kiosk
MF Storfjord

Byggjeår

2011

PBE

120

Passasjerkapasitet

292

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Stordal

Byggjeår

1979

PBE

51

Passasjerkapasitet

245

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Stavangerfjord

Byggjeår

2007

PBE

240

Passasjerkapasitet

589

Serveringstilbod

Kiosk
MF Veøy

Byggjeår

1974

PBE

50

Passasjerkapasitet

345

Serveringstilbod

Automat
MF Norangsfjord

Byggjeår

2010

PBE

120

Passasjerkapasitet

350

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Volda

Byggjeår

2002

PBE

80

Passasjerkapasitet

297

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Vågsøy

Byggjeår

2009

PBE

31

Passasjerkapasitet

147

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Eidsfjord

Byggjeår

2017

PBE

120

Passasjerkapasitet

345

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Gloppefjord

Byggjeår

2017

PBE

120

Passasjerkapasitet

345

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Møkstrafjord

Byggjeår

2018

PBE

130

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Kiosk
MF Husavik

Byggjeår

2018

PBE

45

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Horgefjord

Byggjeår

2018

PBE

120

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Kiosk
MF Austrått

Byggjeår

2018

PBE

50

Passasjerkapasitet

195

Serveringstilbod

Kiosk
MF Vestrått

Byggjeår

2018

PBE

50

Passasjerkapasitet

195

Serveringstilbod

Kiosk
MF Hadarøy

Byggjeår

2018

PBE

120

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Kiosk
MF Kommandøren

Byggjeår

2018

PBE

120

Passasjerkapasitet

296

Serveringstilbod

Kiosk
MF Suløy

Byggjeår

2019

PBE

120

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Kiosk
MF Giskøy

Byggjeår

2019

PBE

120

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Kiosk
MF Aurland

Byggjeår

1977

PBE

35

Passasjerkapasitet

146

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Rovdehorn

Byggjeår

2019

PBE

120

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Samlafjord

Byggjeår

2019

PBE

130

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Skopphorn

Byggjeår

2019

PBE

120

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Hillefjord

Byggjeår

2019

PBE

83

Passasjerkapasitet

299

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Eresfjord

Byggjeår

2019

PBE

120

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Tustna

Byggjeår

2019

PBE

80

Passasjerkapasitet

394

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Florøy

Byggjeår

2020

PBE

83

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Fedjebjørn

Byggjeår

2019

PBE

50

Passasjerkapasitet

145

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Grip

Byggjeår

2020

PBE

80

Passasjerkapasitet

395

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Bømlafjord

Byggjeår

2020

PBE

50

Passasjerkapasitet

145

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Smøla

Byggjeår

2020

PBE

50

Passasjerkapasitet

195

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Møringen

Byggjeår

2020

PBE

50

Passasjerkapasitet

195

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Sildafjord

Byggjeår

2020

PBE

83

Passasjerkapasitet

299

Serveringstilbod

Kiosk
MF Stangvikfjord

Byggjeår

2020

PBE

50

Passasjerkapasitet

149

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MF Rødvenfjord

Byggjeår

2021

PBE

120

Passasjerkapasitet

295

Serveringstilbod

Kiosk
MF Sogn

Byggjeår

1982

PBE

110

Passasjerkapasitet

345

Passasjerbåtar

Navn
Byggjeår
PBE
Passasjerkapasitet
Serveringstilbod
MS Sylvarnes

Byggjeår

2000

PBE

7

Passasjerkapasitet

70

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk
MS Tansøy

Byggjeår

2007

PBE

7

Passasjerkapasitet

94
MS Fjordglytt

Byggjeår

2000

PBE

5

Passasjerkapasitet

81

Innleigde fartøy

Navn
Byggjeår
PBE
Passasjerkapasitet
Serveringstilbod
MS Fjordglimt
MS Medstraum
MF Odda

Serveringstilbod

Sjølvbetent kiosk