Billettar og refusjon av verdikort

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Korleis kjøper eg billett på ferja eller passasjerbåten?

Billettar kan kjøpast direkte hos billettør om bord / på kaia eller i billettbu der dette finst. Gyldig betalingsmiddel er både kontantar, bankkort og ferjekort.

På samband med billettboder skal ein i opningstida til billettbodene løyse billett her, unntak skal avtalast med dei tilsette i billettboda.

Kva kostar ein billett?

Sjå informasjon under kvart enkelt samband for informasjon om billettprisar.