Billettar og refusjon av verdikort

Det er kunden sitt ansvar å oppsøke billettør for å kjøpe billett snarast mogleg etter ombordkøyring.

Korleis kjøper eg billett på ferja eller passasjerbåten?

På ferja:

Ein betaler enten ved at bilen sitt kjennemerke blir registrert med kameraregistrering eller at autopassbrikke blir lest.

Det er ikkje mulig å betale manuelt på fergene.

Ein betaler kun for køyretøy. Passasjer er gratis, dette gjelder både dei som er passasjerar i køyretøy og dei som kjem til ferjekaia på andre måtar.

 Med fergeavtale eller autopassbrikke registrert på kjennemerket får ein rabatt på fergereisa.

  • Forskotsavtale på www.autopassferje.no som gir inntil 50 % rabatt
  • Autopassbrikke gir 10 % rabatt. Brikke kan bestillast på www.autopass.no
  • Registrer bankkort eller kredittkort på www.ferrypay.no. Gir ikkje rabatt, men ein unngår fakturagebyr

Dei trafikantane som ikkje har rabattavtale eller har registrert seg på ferrypay.no vil få ettersendt faktura pr. post for det reisa kostar, med eit fakturagebyr på 70 kr.
Faktura vert sendt til registrert eigar av køyretøyet.

På passasjerbåt:
Her kan du lese meir om korleis betale på passasjerbåt i Sogn og Fjordane. 

AutoPASS-kort (AutoPASS-ferjeavtale) kan også nyttast betalingsalternativ dersom du reiser ifølge med bil.
På passasjerbåtane betaler ein for reisande, bil og gods.

Kva kostar ein billett?

Sjå informasjon under kvart enkelt samband for informasjon om billettprisar.