Verdikort

Verdikort for lokalbåt

Dette er alternativet for dei som reiser med Kystvegsekspressen samt Vik-Ortnevik og Ortnevik-Måren-Nordeide, og kan kjøpast på lokalbåt.

Periodekort

Kortet gjeld på Kystvegsekspressen samt Vik-Ortnevik og Ortnevik-Måren-Nordeide. 

Sperring og refusjon av kort

Verdikort kan ikkje lenger nyttast som betalingsmiddel etter 30.06.2019. Kortet kan refunderast i inntil 3 år etter ovannemnde dato.