Verdikort

Verdikort for køyretøy

Det er ikkje lengre mogleg å kjøpe verdikort for køyretøy. For å oppnå rabatt som tidlegare må du inngå ein autopass-ferjeavtale. For meir informasjon om dette sjå www.autopassferje.no.

Verdikort for lokalbåt Sogn og Fjordane

Dette er alternativet for dei som reiser på ulike samband utan eigen bil eller rutebuss. Kan kjøpast på lokalbåt eller buss.

Periodekort/ studentkort

Periodekort og studentkort gjeld for 30 dagar og er alternativet for dei som reiser ofte på det same ferjesambandet.

Sperring og refusjon av kort (for dei uten pin-kode)

Verdikort kan ikkje lengre nyttast som betalingsmiddel etter 30.06.2019.
Kortet refunderast i inntil 3 år etter ovannemnte dato.

Refusjon verdikort/ferjekort (med pin-kode)

Refusjon av verdikort med pinkode