Periodekort og studentkort gjeld for 30 dagar og er alternativet for dei som reiser ofte på det same ferjesambandet.

Periodekort og studentkort gjeld utan øvre grense for alle reiser frå kjøpsdagen og ut dag 30. Perioden treng altså ikkje følge kalendermånaden. Kortet gjeld kun for personar.

  • Periodekortet er bunde til eitt bestemt samband og kan difor ikkje brukast i andre samband enn det er kjøpt for. Periodekortet må ha påtrykt namn og foto, sjå eige bestillingsskjema.
  • Studentkortet er ein variant av periodekortet som gir ytterlegare 40 % rabatt på prisen for periodekort. Studentkort må ha påtrykt namn og foto, sjå eige bestillingsskjema. Gjeld elevar og studentar under 30 år.