Sør-Trøndelag

Samband
Avvik
Rute 870 Brekstad - Valset: Som følge av dåpssermoni på fartøyene mandag 18 februar blir følgende avganger innstilt. Fra Brekstad 13:00, 13:30 og 14:30. Fra Valset 13:30 14:00 og 15:00