Sør-Trøndelag

Samband
Avvik
Rute 870 Brekstad - Valset: Avgang fra Brekstad kl 19:30 og fra Valset 20:00 blir i kveld innstillt pga testing av ladeanlegg.