Festvåg-Misten

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 AS, tlf. 57757000.

Ruta blir utført av MF Bjørnsund, tlf. 91669304 (reserve MF Solnør 91669366)