Det er laga ein eigen rutetabell i samband med at det er sett inn suppleringsferjer deler av døgeret på Anda-Lote. Den finn du på denne lenka.

Frå og med laurdag 19. august vil det igjen bli gåande ei ferje i sambandet, etter ordinære ruter. For informasjon om opning av fylkesveg 60 over Utvikfjellet, sjå Statens vegvesen sine nettsider.