Aktuelt

Brosjyrer AutoPASS

Spørsmål om AutoPASS? Sjå brosjyrene med spørsmål og svar her!

Presisering vedrørande innføring av AutoPASS

1.januar vart AutoPASS innført ved sambanda Arsvågen-Mortavika og Anda-Lote.

Fjord1 gir 100.000 kroner til Kreftforeininga

Tilsette i Fjord1 har stemt fram Kreftforeininga som mottakar av årets julegratiale.

Refusjon av verdikort

Les korleis du går fram ved refusjon her.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Signerte ferjekontrakt:

Fjord1 signerte kontrakta for drift av fire ferjesamband på indre Sunnmøre.

Fjord1 fossar fram på fjorden

Nytt sterkt kvartalsresultat.

Fjord1 er tildelt indre Sunnmøre

Full innertier for Fjord1 på indre Sunnmøre-anbodet.

Ferjene i Austevoll vart døypt

Flott dåpsseremoni for MF Møkstrafjord og MF Horgefjord.

Fjord1 får drifte Romsdalspakken vidare

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Fjord1 kontrakta.

«Årets skip 2018»

The Fjords hausta gjev pris under den internasjonale skipsfartsmessa.

Stabil drift gir nok eit godt halvårsresultat

Administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland er spesielt tilfreds med resultatet for første halvår.

Hending med M/F Eid i Lysefjorden

Bilferja M/F Eid fekk maskinhavari med etterfølgjande røykutvikling.

Fjord1 fekk miljøpris

Får prisen for synlege bevis på at selskapet satsar på miljøriktige løysningar.

Hjartestartarar til alle fartøy og kontor i Fjord1

Fjord1 er den første aktøren i den maritime næringa som har kjøpt hjartestartarar til alle fartøya, i tillegg til avdelingskontora.

Innføring av autopass er utsett

Innføring av autopass på Anda-Lote, Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik er utsett.

1.mars: endring i takst for elbil

Frå 1.mars 2018 blir det innført ein eigen elbil-takst.

Fjord1 får drifte Nordmørspakken vidare

Fjord1 er innstilt som vinnar av «Nordmørspakken» i perioden 2020-2030.

Rutetabellar for Hufthamar-Krokeide og Husavik-Sandvikvåg

Her finn ein lenke til gjeldande rutetabellar.

Nyferjene til Anda-Lote er snart i Norge

Dei to ferjene MF Gloppefjord og MF Eidsfjord er snart på plass i Norge og sambandet Anda-Lote.

Fjord1 fekk Nynorsk næringslivspris

Fjord1 er tildelt Nynorsk næringslivspris for 2017. Det er Noregs Mållag som deler ut prisen.

Rutetidene i ferjesambanda for jul og nyttår

Sjå jul- og nyttårsrutene for våre ferjesamband her.

Erna Solberg besøkte Anda-Lote

Statsminister Erna Solberg besøkte Anda ferjekai og MF Årdal.

Ombygging på Flakk og Rørvik

Ombygging av fergekaiene på Flakk og Rørvik fører til endringar i ferjetilbodet frå 25. september..

Børsprospekt

Noteringsprospekt for Fjord1 ASA er godkjent.

To ferjer på Anda-Lote til og med 18. august

Grunna stenging av fylkesveg 60 ved Utvik i Nordfjord etter flom, går det to ferjer i sambandet mellom Lote og Anda til og med 18. august. Frå og med laurdag 19. august vil det igjen berre gå ei ferje.

Ekstraturar i samband med Svelvikdagene

Det blir fleire avgangar på sambandet Svelvik-Verket nettene til 12. og 13. august.

Moldejazz-turar

I samband med jazzfestivalen i Molde, vert det ekstraturar laurdag 22. juli.

Ekstraturar i samband med Malakoff-festivalen

Fjord1 vil gå ekstraturar i samband med Malakoff-festivalen i Nordfjord.

Ledige stillingar

Fjord1 har ledige stillingar som prosjektdirektør, leiar catering og operativ leiar.

Havyard byggjer fem ferjer for Fjord1 til Sunnmøre

Fjord1 har skrive kontrakt med Havyard Group om design og bygging for dei fem nye ferjene, som skal inn på Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven.

Nye ferjer til Austevoll

Fjord1 skal frå 2018 setje inn heilt nye ferjer i sambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg i Hordaland.

Ekstraruter Dragsvik-Hella

Grunna tunnelstenging på riksveg 5 blir det ekstraavgangar nattestid mellom Dragsvik og Hella.

Fleire avgangar på Flakk-Rørvik

Fjord1 er blitt samd med Statens vegvesen om 17 dagar med ekstra ruteproduksjon på Flakk-Rørvik i år. 

Ruter for påska og helgedagane i mai og juni

Her kjem ei oversikt over ferjerutene til Fjord1 i påska og helgedagane i mai og juni.

Reserveferje på Boknafjorden

Frå måndag 11. september til og med ondag 20. september er det ruter med reserveferje på sambandet Arsvågen-Mortavika.

Kriserute i Sogn

Tysdag og onsdag denne veka vil ruta Mannheller-Fodnes gå Mannheller-Lærdal på dagtid. Oppdatert: Ferja går som normalt frå Mannheller til Fodnes klokka 15:00.

To ferjer på Boknafjorden

I samband med planlagt verkstadopphald blir det to ferjer på sambandet Mortavika-Arsvågen frå 2. januar.

Julekalender

Fram til jul kan du få ei overrasking i ei av ferjene med Ferdamat-tilbod, om du kjøper ein middagsrett.

Kriserute Vik-Vangsnes

Grunna stenging av riksveg 13 ved Galden mellom Vik og Vangsnes er det sett opp ei kriserute med MF Sognefjord.

Juleruter 2016/17

Her følgjer jule- og nyttårsrutene til Fjord1 2016/17.

Elbilar på ferjer med to dekk

Det er ikkje lenger krav i Fjord1 om at elbilar skal stå på shelterdekk på ferjer med to dekk.

Liabygda ferjekai stengt 11.-12. februar

Grunna arbeid på Liabygda ferjekai vil ferja gå mellom Stranda og Linge konmande helg.

Ingen bilar til Daløy

Det blir ikkje mogleg å reise med bil i ruta mellom Daløy og Haldorsneset i veke 45.

To ferjer på Boknafjorden

Frå mandag 14. november blir det to ferjer på Boknafjorden.

Fodnes ferjekai stengast på dagtid i veke 42

Ferjene vil gå mellom Mannheller og Lærdal på dagtid i veke 42 grunna arbeid ved Fodnes ferjekai. Her kan du sjå alternativ rutetabell.

Avtale om sal av Fjord1-aksjar

Avtale om sal av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine Fjord1-aksjar

Utvida ruter i Balestrand-sektoren

Grunna ras på E16 ved Gudvangen har Fjord1 i samråd med Statens vegvesen bestemt seg for å utvide produksjonen av kveldsrutene i Balestrand-sektoren.

Ekstraavgang på Flakk-Rørvik i samband med Springsteen-konsert

I samband med Bruce Springsteen-konserten i Granåsen tysdag, er det satt opp ein ekstra avgang mellom Flakk og Rørvik.

Fjord1 med ekstra festivalavgangar

I samband med festivalane Moldejazz og Malakoff blir det ekstraavganger på ferjerutene Molde-Vestnes, Lote-Anda og Stårheim-Isane.

«Vinterrute» på Dragsvik-Hella-Vangsnes

Vi viser til trafikkmelding i dag, fredag 24. juni 2016. Slik blir ruta Dragsvik-Hella-Vangsnes trafikkert frå klokke 12,05:

Fjord1-ferje regjerte i Haugesund

MF Boknafjord ruva i bybildet under Hårfagrerittet i Haugesund lørdag 4. juni.

Ikkje endringar i bomtakstar for ferje

Regjeringa reduserte 4.april 2016 bomtakstane for bubilar og personbilar over 3500 kg. 

Seasight sjøsett 7.mai 2016

Hyen er ikkje store bygda, men det er verkeleg store ting som skjer innerst i Hyefjorden - og då snakkar vi i verdsmålestokk!

Tidenes resultat for Fjord1 i 2015: Overskot på 212 millionar kroner

Årsrekneskapet til Fjord1-konsernet for 2015 viser eit resultat før skatt på 212 millionar norske kroner, noko som er meir enn ei dobling samanlikna med 2014. Fjord1 sikrar seg dermed eit stabilt grunnlag for ei offensiv satsing i «det grøne skiftet».

Hald deg oppdatert på trafikken

Hald deg oppdatert på trafikken i samband med ekstremværet "Tor" via app og heimeside.

Feil i takstar i Møre og Romsdal

Dette gjeld takstar på bil 10-12 meter i Møre og Romsdal frå 1.1.2016 til 5.1.2016.

Årets juelgåve til Kreftforeininga

Kreftforeininga mottok årets julegåve på 100 000 kroner frå Fjord1 sist veke.

Andrè Høyset er konstituert adm.dir.

Dagfinn Neteland går av som administrerande direktør i Fjord1 tysdag. 

Overskot på 180 millionar kroner

Dette er ei betring i resultat frå drift på 59 millionar kroner.  

Signert ny samarbeidsavtale

Fjord1 og Sogn og Fjordane Skikrins har signert ei treårig samarbeidsavtale. 

Samtalar om fusjon avslutta

Norled AS og Fjord1 AS har i perioden frå 23. mars 2015 arbeidd med å greie ut om det finst grunnlag for ein fusjon mellom dei to nemnde selskapa.

Mannskapet viser veg

Husk å følgje ferjemannskapet sine anvisningar når du er på tur. 

Styrkar kapasiteten på Eidsdal-Linge i mai

Suppleringsferje f.o.m 18.mai og ekstraturar i pinsa.

Verdas første LNG hybridferje i rute

Den første hybridferja til Fjord1 gjekk sin aller første tur mandag.

NY rutetabell på Molde-Vestnes

Frå 1.mai gjeld ny rutetabell på sambandet.

Tverrfjord ferjekai vert stengd under ombygging

Dette melder Finnmark fylkeskommune i ei pressemelding den 21. april

Nytt sjøselskap på Vestlandet med internasjonale ambisjoner

Norled AS og Fjord1 AS har 23. mars inngått en intensjonsavtale om å utrede grunnlaget for  å etablere et offensivt nytt sjøselskap med base på Vestlandet.

Utvida tilbod på sambandet Hasvik - Øksfjord

Frå og med måndag 19. januar vert rutetilbodet mellom Hasvik og Øksfjord utvida.

Julehelsing frå Fjord1

   

Fjord1 ynskjer alle ei god jul og eit godt nytt år!

Vinnarar av Fjord1 magasinet sine konkurransar nr. 3/2014

Då det er bestemt at Fjord1 Magasinet ikkje lenger skal gjevast ut, er dei siste vinnarane av skrivekonkurranse, fotokonkurranse og kryssordkonkurranse presentert her!