Aktuelt

Hytte til sals i Holmesund

Fjord1 sel ei av sine hytter.

Ta ferje med bubil i sommer?

Lengda på bubilen er vesentleg for kva du skal betale for ferjeturen.

Trygg og stabil drift i Fjord1

Trygg og stabil drift i ei utfordrande koronatid.

Opnar underdekka på Arsvågen-Mortavika

Passasjerar må opphalde seg i salongen under overfarten.

Smittevern i kollektiv transport

Les Folkehelseinstituttet sine råd til passasjerar.

Fjord1 lettar på Koronatiltak

Passasjerar er velkome inn att i salongområda.

Notice of Annual General Meeting 2020

The Annual General Meeting of Fjord1 ASA will be held on Tuesday 12 May 2020 at 15:00 (CEST) at Fjord1 ASA, Florø.

Påskehelsing

Administrerande direktør Dagfinn Neteland rosar tilsette og reisande for eit godt samarbeid i ei utfordrande tid.

Billettering på ferjene startar opp att

Frå og med mandag 6.april startar billetteringa opp att.

Prestisjetung grøn sertifisering til Fjord1

Som det første ferjeselskapet er Fjord1 sertifisert i samsvar med ISO 50001: Energileiingssystem.

Fjord1 sine tiltak mot Korona

Fjord1 har innført ei rekke tiltak som skal bidra til mindre smittespreiing.

Topp moderne ferjer på veg til Nordmøre

Innbyggarar og reisande på Nordmøre får snart tre nye, topp moderne ferjer å reise med.

Kundar opplever feil prising på ferje

 Skyldast feil hos Skyttel

Stoppar manuell billettering og kiosksal

Nye tiltak på Fjord1 sine samband.

Sitt i bilen under overfarten

Grunna fare for Koronavirus oppmodar vi alle våre reisande til å sitte i køyretøyet under overfarten.

Her får kvinnene styre skuta

Det vert stadig fleire kvinner i leiande stillingar i Fjord1.

Fjord1 resultat i fjerde kvartal og 2019

2019 markerer overgangen til elektrisk ferjedrift og nullutslepp.

Visste du at...?

Å vere lærling i Fjord1 har svært mange fordelar!

Bli lærling i Fjord1!

Vi er på jakt etter flinke og motiverte lærlingar. Husk søknadsfristen 1.mars.

Endringar frå 1. januar 2020

Frå nyttår vert det endringar i rutedrifta til Fjord1.

Tvillingdåp på ferjekaia

MF Skopphorn og MF Rovdehorn vart døypt ved Magerholm ferjekai i Ålesund.

Sterkt kvartalsresultat

I eit kvartal med historisk høg aktivitet leverer Fjord1 nok eit sterkt kvartalsresultat. 

Blir direktør i Vy Fjord1 Reiseliv

Kristian Jørgensen har arbeidd med reiseliv i 25 år - no blir han direktør for Vy Fjord1 Reiseliv.

Bestill bilplass på nett:

Frå og med 9.oktober kan du enkelt bestille bilplass til ruter i Florabassenget digitalt.

Dette er kvartalsresultatet

Lågare volum og høge investeringar i eit overgangsår.

Signerte ny kontrakt

Større ferjer og fleire avgangar på E39 Halsa-Kanestraum.

Statsministeren på besøk

Fredag morgon var statsminister Erna Solberg på besøk i Fjord1. 

Fjord1 leverte beste tilbod

Selskapet er tildelt den siste store kontrakta på E39.

Vy og Fjord1 med nytt reiselivsselskap

Reiselivsselskapet Vy Fjord1 Reiseliv AS er nå stiftet og registrert.

Klima- og miljøministeren på besøk

Gode løysingar for miljø og det grøne skiftet var tema under besøket.

Fjord1 sponsar mangfaldet

Fjord1 - ein synleg aktør på sjø og land.

Stabil drift i første kvartal

Fjord1 har starta opp fire nye ferjekontraktar i første kvartal. Det er tatt levering av to miljøvenlege fartøy for drift av sambandet Hareid-Sulesund.

Fleire samband får AutoPASS

Frå 1.april blir det innført AutoPASS på Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik.

Sterkt resultat

Oppstart av nye ferjekontraktar sikrar eit godt resultat. I 2018 har fokus på effektiv og sikker drift vore sentrale områder i selskapet.

 

Brosjyrer AutoPASS

Spørsmål om AutoPASS? Sjå brosjyrene med spørsmål og svar her!

Presisering vedrørande innføring av AutoPASS

1.januar vart AutoPASS innført ved sambanda Arsvågen-Mortavika og Anda-Lote.

Årets julegåve

Tilsette i Fjord1 har stemt fram Kreftforeininga som mottakar av årets julegratiale.

Refusjon verdikort

Les korleis du går fram ved refusjon her.

NSB og Fjord1 går saman om ny reiselivssatsing

NSB og Fjord1 vil etablere eit felles nasjonalt reiselivsselskap.

Signerte ferjekontrakt for indre Sunnmøre

Fjord1 signerte kontrakta for drift av fire ferjesamband på indre Sunnmøre.

Fjord1 fossar fram

Nytt sterkt kvartalsresultat.

Fjord1 er tildelt indre Sunnmøre

Full innertier for Fjord1 på indre Sunnmøre-anbodet.

Ferjene i Austevoll vart døypt

Flott dåpsseremoni for MF Møkstrafjord og MF Horgefjord.

Fjord1 er tildelt Romsdalspakken

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Fjord1 kontrakta.

«Årets skip 2018»

The Fjords hausta gjev pris under den internasjonale skipsfartsmessa.

Stabil drift gir nok eit godt halvårsresultat

Administrerande direktør i Fjord1, Dagfinn Neteland er spesielt tilfreds med resultatet for første halvår.

Hending med M/F Eid i Lysefjorden

Bilferja M/F Eid fekk maskinhavari med etterfølgjande røykutvikling.

Fjord1 fekk miljøpris

Får prisen for synlege bevis på at selskapet satsar på miljøriktige løysningar.

Investert i hjartestartarar

Fjord1 er den første aktøren i den maritime næringa som har kjøpt hjartestartarar til alle fartøya, i tillegg til avdelingskontora.

Utsett innføring av autopass

Innføring av autopass på Anda-Lote, Krokeide-Hufthamar og Sandvikvåg-Husavik er utsett.

Endring i elbil-takst

Frå 1.mars 2018 blir det innført ein eigen elbil-takst.

Fjord1 får drifte Nordmørspakken vidare

Fjord1 er innstilt som vinnar av «Nordmørspakken» i perioden 2020-2030.

Rutetabellar for Austevoll

Her finn ein lenke til gjeldande rutetabellar.

Nyferjene til Anda-Lote snart i Norge

Dei to ferjene MF Gloppefjord og MF Eidsfjord er snart på plass i Norge og sambandet Anda-Lote.

Nynorsk næringslivspris

Fjord1 er tildelt Nynorsk næringslivspris for 2017. Det er Noregs Mållag som deler ut prisen.

Jul og nyttårsruter

Sjå jul- og nyttårsrutene for våre ferjesamband her.

Statsministeren på besøk

Statsminister Erna Solberg besøkte Anda ferjekai og MF Årdal.

Ombygging på Flakk og Rørvik

Ombygging av fergekaiene på Flakk og Rørvik fører til endringar i ferjetilbodet frå 25. september..

Børsprospekt

Noteringsprospekt for Fjord1 ASA er godkjent.

Slutt på to ferjer

Grunna stenging av fylkesveg 60 ved Utvik i Nordfjord etter flom, går det to ferjer i sambandet mellom Lote og Anda til og med 18. august. Frå og med laurdag 19. august vil det igjen berre gå ei ferje.

Svelvikdagene

Det blir fleire avgangar på sambandet Svelvik-Verket nettene til 12. og 13. august.

Moldejazz-turar

I samband med jazzfestivalen i Molde, vert det ekstraturar laurdag 22. juli.

Malakoff-turar

Fjord1 vil gå ekstraturar i samband med Malakoff-festivalen i Nordfjord.

Ledige stillingar

Fjord1 har ledige stillingar som prosjektdirektør, leiar catering og operativ leiar.

Kontrakt med Havyard

Fjord1 har skrive kontrakt med Havyard Group om design og bygging for dei fem nye ferjene, som skal inn på Hareid-Sulesund og Magerholm-Sykkylven.

Nye ferjer til Austevoll

Fjord1 skal frå 2018 setje inn heilt nye ferjer i sambanda Krokeide-Hufthamar og Husavik-Sandvikvåg i Hordaland.

Ekstra nattruter

Grunna tunnelstenging på riksveg 5 blir det ekstraavgangar nattestid mellom Dragsvik og Hella.

Fleire avgangar

Fjord1 er blitt samd med Statens vegvesen om 17 dagar med ekstra ruteproduksjon på Flakk-Rørvik i år. 

Høgtidsruter

Her kjem ei oversikt over ferjerutene til Fjord1 i påska og helgedagane i mai og juni.

Reserveferja går

Frå måndag 11. september til og med ondag 20. september er det ruter med reserveferje på sambandet Arsvågen-Mortavika.

Kriserute i Sogn

Tysdag og onsdag denne veka vil ruta Mannheller-Fodnes gå Mannheller-Lærdal på dagtid. Oppdatert: Ferja går som normalt frå Mannheller til Fodnes klokka 15:00.

To ferjer på Boknafjorden

I samband med planlagt verkstadopphald blir det to ferjer på sambandet Mortavika-Arsvågen frå 2. januar.

Julekalender

Fram til jul kan du få ei overrasking i ei av ferjene med Ferdamat-tilbod, om du kjøper ein middagsrett.

Kriserute Vik-Vangsnes

Grunna stenging av riksveg 13 ved Galden mellom Vik og Vangsnes er det sett opp ei kriserute med MF Sognefjord.

Juleruter 2016/17

Her følgjer jule- og nyttårsrutene til Fjord1 2016/17.

Elbilar og Fjord1

Det er ikkje lenger krav i Fjord1 om at elbilar skal stå på shelterdekk på ferjer med to dekk.

Liabygda stengt

Grunna arbeid på Liabygda ferjekai vil ferja gå mellom Stranda og Linge konmande helg.

Ingen bilar til Daløy

Det blir ikkje mogleg å reise med bil i ruta mellom Daløy og Haldorsneset i veke 45.

To ferjer i drift

Frå mandag 14. november blir det to ferjer på Boknafjorden.

Stengt på Fodnes

Ferjene vil gå mellom Mannheller og Lærdal på dagtid i veke 42 grunna arbeid ved Fodnes ferjekai. Her kan du sjå alternativ rutetabell.

Sal av Fjord1-aksjar

Avtale om sal av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine Fjord1-aksjar

Utvida ruter

Grunna ras på E16 ved Gudvangen har Fjord1 i samråd med Statens vegvesen bestemt seg for å utvide produksjonen av kveldsrutene i Balestrand-sektoren.

Springsteen-ferje

I samband med Bruce Springsteen-konserten i Granåsen tysdag, er det satt opp ein ekstra avgang mellom Flakk og Rørvik.

Festivalferjer

I samband med festivalane Moldejazz og Malakoff blir det ekstraavganger på ferjerutene Molde-Vestnes, Lote-Anda og Stårheim-Isane.

«Vinterrute» på Dragsvik-Hella-Vangsnes

Vi viser til trafikkmelding i dag, fredag 24. juni 2016. Slik blir ruta Dragsvik-Hella-Vangsnes trafikkert frå klokke 12,05:

Gigant i Haugesund

MF Boknafjord ruva i bybildet under Hårfagrerittet i Haugesund lørdag 4. juni.

Ingen endringar i bomtakstar for ferje

Regjeringa reduserte 4.april 2016 bomtakstane for bubilar og personbilar over 3500 kg. 

Seasight sjøsett 7.mai

Hyen er ikkje store bygda, men det er verkeleg store ting som skjer innerst i Hyefjorden - og då snakkar vi i verdsmålestokk!

Overskot på 212 millionar kroner

Årsrekneskapet til Fjord1-konsernet for 2015 viser eit resultat før skatt på 212 millionar norske kroner, noko som er meir enn ei dobling samanlikna med 2014. Fjord1 sikrar seg dermed eit stabilt grunnlag for ei offensiv satsing i «det grøne skiftet».

Ekstremværet kan skape problem

Hald deg oppdatert på trafikken i samband med ekstremværet "Tor" via app og heimeside.

Feil i takstar

Dette gjeld takstar på bil 10-12 meter i Møre og Romsdal frå 1.1.2016 til 5.1.2016.

Årets julegåve

Kreftforeininga mottok årets julegåve på 100 000 kroner frå Fjord1 sist veke.

Andrè Høyset er konstituert adm.dir.

Dagfinn Neteland går av som administrerande direktør i Fjord1 tysdag. 

Overskot på 180 mill.kr.

Dette er ei betring i resultat frå drift på 59 millionar kroner.  

Signert ny samarbeids-avtale

Fjord1 og Sogn og Fjordane Skikrins har signert ei treårig samarbeidsavtale. 

Samtalar om fusjon avslutta

Norled AS og Fjord1 AS har i perioden frå 23. mars 2015 arbeidd med å greie ut om det finst grunnlag for ein fusjon mellom dei to nemnde selskapa.

Mannskapet viser veg

Husk å følgje ferjemannskapet sine anvisningar når du er på tur. 

Styrkar kapasiteten på Eidsdal-Linge i mai

Suppleringsferje f.o.m 18.mai og ekstraturar i pinsa.

Verdas første LNG hybridferje i rute

Den første hybridferja til Fjord1 gjekk sin aller første tur mandag.

NY rutetabell Molde-Vestnes

Frå 1.mai gjeld ny rutetabell på sambandet.

Tverrfjord ferjekai vert stengd under ombygging

Dette melder Finnmark fylkeskommune i ei pressemelding den 21. april

Nytt sjøselskap på vestlandet

Norled AS og Fjord1 AS har 23. mars inngått en intensjonsavtale om å utrede grunnlaget for  å etablere et offensivt nytt sjøselskap med base på Vestlandet.

Utvida tilbod Hasvik - Øksfjord

Frå og med måndag 19. januar vert rutetilbodet mellom Hasvik og Øksfjord utvida.

Julehelsing frå Fjord1

   

Fjord1 ynskjer alle ei god jul og eit godt nytt år!

Vinnarar av Fjord1 magasinet sine konkurransar i nr. 3/2014

Då det er bestemt at Fjord1 Magasinet ikkje lenger skal gjevast ut, er dei siste vinnarane av skrivekonkurranse, fotokonkurranse og kryssordkonkurranse presentert her!