Frå og med måndag 7. november 2016 skal det utførast arbeid på Daløy ferjekai. Dermed blir det ikkje bilførande ferje i ruta i veke 45.

Etter planen skal Daløy ferjekai opnast att måndag 14. november.

I staden vil det gå ei passasjerbåtrute med MS Stjernsund. Den tek 28 passasjerar.

Under er ruta båten vil gå.