Fjord1 har teke feil takst i billettsystemet på køyretøy frå 10-12 meter i Møre og Romsdal, i perioden 1.1.2016 til 5.1.2016.

Kundar som har kjøpt billett for køyretøy frå 10-12 meter og fått feil pris kan ta kontakt med Fjord1 på billettering@fjord1.no og få refundert beløpet som er feilbelasta.

Riktige prisar finn ein her:
http://www.fjord1.no/ferje/ferjebillettar/prisar

Kundar som betalar med storbrukarkort vil bli fakturert riktig pris.