Transportvilkår

Informasjon om Fjord1 sitt ansvar ved transport.