Transportvilkår

Informasjon om Fjord1 sitt ansvar ved transport.

Transportvilkår for passasjerar og reisegods

Les om Fjord1 sitt ansvar for passasjerar og reisegods.

Transportvilkår for gods med kombibåtar

Les om Fjord1 sitt ansvar ved innanriks godstransport.