Forskningsprosjektet Norsk Kundebarometer ved Handelshøgskulen BI har i over 20 år målt kundetilfredsle og lojalitet hos norske forbrukarar.

Til saman har 159 verksemder frå rundt 30 ulike bransjar blitt bedømt i år. Innan kategorien «persontransport» hamner Fjord1 på ein fin 10.plass!

I undersøkinga vert altså kundetilfredsle og lojalitet målt på en skala fra 0 til 100, der 0 er dårlegast og 100 er best. Bedrifter som får mindre enn 60 kundetilfredslepoeng, har klart misfornøgde kundar. Bedrifter som oppnår meir enn 80 kundetilfredslepoeng, lukkast med å begeistre kundane sine.

Plass

Selskap

Tilfredsle

Lojalitet

1

Flytoget

84,9

83,4

2

Sporveien T-banen

80,9

90,7

3

Sporveien Trikken

75,1

88,5

4

NOR-WAY Bussekspress

74,5

83,6

5

Norwegian

73,8

89,9

6

Widerøe

72,4

87,9

7

Avinor

72,1

69,9

8

Ruter

71,8

84,5

9

Vy Ekspress

71,7

80,4

10

Fjord1

70,8

90,4

11

Buss (røde bybusser)

69,9

86,5

12

Buss (grønne regionsbusser)

67,4

83,6

13

Go-Ahead

65,7

77,4

14

SJ

65,6

77,5

15

SAS

63,8

78,8

Sjå heile oversikta på nettsida til BI her.