Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar
Lengde
Ferje
Bom
Totalt

Lengde

T.o.m. 6,0 m

Ferje

76

Bom

41

Totalt

117

Lengde

6,01 - 8,0 m

Ferje

168

Bom

83

Totalt

251

Lengde

8,01 - 10,0 m

Ferje

237

Bom

83

Totalt

320

Lengde

10,01 - 12,5 m

Ferje

292

Bom

83

Totalt

375

Lengde

12,51 - 14,5 m

Ferje

344

Bom

124

Totalt

468

Lengde

14,51 - 17,5 m

Ferje

410

Bom

124

Totalt

534

Lengde

17,51- 19,5 m

Ferje

443

Bom

124

Totalt

567

Lengde

19,51 - 22 m

Ferje

490

Bom

124

Totalt

614

Lengde

>22m

Ferje

539

Bom

124

Totalt

663

Lengde

MC

Ferje

31

Bom

0

Totalt

31
  • Prisoversikt pr.23.Jun 2024
  • Takstsone 96
Personar reiser gratis på dette sambandet.