Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar
Lengde
Ferje
Bom
Totalt

Lengde

T.o.m. 6,0 m

Ferje

0

Bom

41

Totalt

41

Lengde

6,01 - 8,0 m

Ferje

0

Bom

83

Totalt

83

Lengde

8,01 - 10,0 m

Ferje

0

Bom

83

Totalt

83

Lengde

10,01 - 12,5 m

Ferje

0

Bom

83

Totalt

83

Lengde

12,51 - 14,5 m

Ferje

0

Bom

124

Totalt

124

Lengde

14,51 - 17,5 m

Ferje

0

Bom

124

Totalt

124

Lengde

17,51- 19,5 m

Ferje

0

Bom

124

Totalt

124

Lengde

19,51 - 22 m

Ferje

0

Bom

124

Totalt

124

Lengde

>22m

Ferje

0

Bom

124

Totalt

124

Lengde

MC

Ferje

0

Bom

0

Totalt

0

Lengde

Ferje

Bom

Totalt

Lengde

Ferje

Bom

Totalt

Lengde

Ferje

Bom

Totalt

Lengde

Ferje

Bom

Totalt

Lengde

Ferje

Bom

Totalt

  • Prisoversikt pr.23.Jun 2024
  • Takstsone 93