Edøya-Sandvika

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 AS, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Smøla (415 36 322).

Generell informasjon: Rute vert utført av Edøyfjord. Kapasitet 50. Tlf. 916 69 311 Overfartstid: 20 minutter.