Alle avvik i trafikken vert publisert fortløpande under trafikkmeldingar. Det er og mogleg å ringe sentralbordet kvardagar mellom kl. 8-16.

Henvendingar/spørsmål frå media knytt til enkelte samband kan rettast til regionleiar, sjå oversikt under. For overordna førespurnadar, kontakt administrerande direktør Dagfinn Neteland på tlf. 913 71 071.

Har du ei tilbakemelding, send det inn via dette skjemaet!