Alle trafikkmeldingar for ferje og passasjerbåt blir lagt ut her på heimesida vår. Her får du løpande oppdatert informasjon om trafikken på sambanda våre.

Skulle det vere behov for ytterlegare informasjon knytt til dagleg drift av dei enkelte sambanda, kontakt regionleiar. Sjå detaljert oversikt over kven som har ansvar for dei ulike sambanda under.

Har du ei tilbakemelding til Fjord1, send det inn via dette skjemaet!

For meir overordna førespurnadar, kontakt administrerande direktør Dagfinn Neteland (Tlf. 913 71 071).