På grunn av stor trafikkvekst på sambandet, ikkje minst når det gjeld større køyretøy, har Fjord1 etter god dialog med Finnmark fylkeskommune over tid, fått ei bestilling på to ekstra rundturer pr. veke i «vinterruta» fram til 1. juni i år.

Ny ruteplan gjeldande for perioden 19.januar - 31. mai 2015 ser dermed slik ut - endringar er merka med utheva skrift : 

Måndag til fredag

 

Frå Hasvik kai

Frå Øksfjord kai

 

 

 

 

Onsdag

6.15

Onsdag

8.30

Må/Ty/To/Fr

6.30

Må/Ty/To/Fr

8.15

Må/To

11.30

Må/To

13.00

Ty/On/Fr

12.45

 

16.40

Må/To

14.30

Må/Ty/To/Fr

19.45

 

18.15

Onsdag

20.30

 

 

 

 

Det vert ikkje gjort endringar i rutetilbodet på laurdagar og sundagar.