FN sin kampanje #TakeTheBall går verda rundt på sosiale medier.

Skuleklassar, politikarar, influensarar og artistar oppmodar no til konkret handling for å nå berekraftsmåla. I filmsnutten snakkar administrerande direktør Dagfinn Neteland spesielt om berekraftsmål nummer 13 som eit av Fjord1 sitt hovudmål: Stoppe klimaendringane.

- Vi i Fjord1 er oppteken av berekraft i alt vi gjer! Vi reduserer klimautsleppa kvar dag, og i dag går nesten halve flåten vår på el-drift.

FN sine berekraftsmål:

Fjord1 utfordrar herved den maritime næringa til å "ta ballen" - som med andre ord inneber å fortelle kva dei gjer for å oppnå berekraftsmåla!