Dersom ein nytter Fjord1 sitt rutesøk, er desse oppdatert med rutene for påska og helgedagane i mai og juni, med unntak av enkelte ruter i mai i Møre og Romsdal som blir oppdatert i løpet av kort tid.

Under finn du ein PDF-oversikt, med rutene for ferjerutene i påska og helgedagane i mai og juni. Vi tek atterhald om eventuelle endringar. Følg dessutan med på trafikkmeldingane til Fjord1 og i media for eventuelle avvik.

ezembed