I samsvar med budsjettvedtak i Stortinget i desember 2022 er takstane i «AutoPASS regulativ for ferjetakstar» og «Riksregulativ for ferjetakstar» redusert med 28,57 prosent. 

Regulativa gjeld frå og med 16.august 2023.

Etter reduksjonen er takstane halvert i forhold til takstnivået som var gjeldande 1.1.2021.

Oversikt over Fjord1 sine gratis samband:

 • Festvåg – Misten (nytt frå 16.8.23)
 • Krokeide - Hufthamar (nytt frå 16.8.23)
 • Aukra – Hollingsholmen (nytt frå 16.8.23)
 • Solholmen – Mordalsvågen (nytt frå 16.8.23)
 • Edøya – Sandvika (nytt frå 16.8.23)
 • Sandvikvåg - Husavik
 • Jektavik - Nordhuglo
 • Nordhuglo – Hodnanes
 • Gjermundshamn – Varaldsøy
 • Askvoll – Gjervik
 • Askvoll – Værlandet
 • Fure – Gjervik
 • Fure – Værlandet
 • Husevågøy – Måløy
 • Husevågøy – Oldeide
 • Krakhella – Losna
 • Krakhella – Rutledal
 • Krakhella – Rysjedalsvika
 • Arasvika – Hennset
 • Festøya – Hundeidvika
 • Lekneset – Sæbø
 • Molde – Sekken
 • Skår – Trandal
 • Skår – Sæbø
 • Standal – Sæbø
 • Standal – Trandal 

På samband som er gratis vert skilt på køyretøya framleis lest, og dette er for å sikre korrekt statistikk over trafikken, fortel fagansvarleg for billettering Lars Inge Myklebust.

Sjå oversikt over våre ferjesamband her; Ruteoversikt - Fjord1