På ferjer med to dekk har det tidlegare vore krav i Fjord1 om at bilar som berre har elektrisk framdrift må stå på shelterdekk. Dette kravet er no fjerna. Difor kan ferjemannskapet fritt tilvise plass til elbilar på heile ferja.