Dette vert handtert med lesing av AutoPASS-brikke, eller lesing av bilskilt.
Vi oppmodar dei som ikkje har brikke frå før om å bestille ei slik! Brikka er den same som blir brukt på veg.

Med brikke får du 10% rabatt på ferjene og 20% på bomstasjonar på veg utan å betale inn forskot.
Med forskotsavtale frå www.autopassferje.no som er knytt mot brikke og skilt får du som privatperson 50% rabatt.

Brikke kan bestillast på www.vegamot.no. Ved spørsmål tilknytta bestilling, kan Vegamot kontaktast på
telefon 73 82 48 70.

Kundar med forskotsavtale kan få oversikt over passeringane sine på www.autopassferje.no

Kundar med brikke, men utan forskotsavtale finn passeringane sine på https://minside.autopass.no/