Til det beste for alle våre reisande og tilsette har Fjord1 teke ei rekke nødvendige grep for å minimere smittespreiinga av Korona-viruset i samfunnet.

Dette er våre viktigaste tiltak hittil:

  • Vi ber alle våre reisande om å sitte i køyretøyet under overfarten. Underdekket er stengd sidan det ikkje er lov å sitte der under overfarten. Les saka her.
  • Vi ber alle våre reisende om å ikkje kontakte mannskapet om det ikkje er høgst nødvendig.
  • Manuell billettering er førebels avvikla, og det er ikkje sal av mat lenger. All catering er stengd, både betente og sjølvbetente løysningar. Les saka her.
  • Vi har innført ekstra reinhald på alle vore fartøy.
  • Vi har hengt opp informasjonsplakatar om førebyggande smittetiltak på alle fartøy.

Det er gledeleg å sjå at Fjord1 sine tiltak vert respektert hos våre mange reisande.

Tusen takk for at du bidreg i denne felles nasjonale dugnaden mot Korona!