Gjennom imøtekommande og profesjonell service, skal Fjord1 gjere reisa på fjorden til ei sikker, komfortabel og saumlaus oppleving.

Vi står i desse dagar ovanfor ein Korona-pandemi, der Fjord1 ser seg nødt til å legge til rette for tiltak som vernar om både våre reisande og tilsette. 

For å redusere risikoen for Koronavirus, så oppmodar vi alle våre passasjerar som kjem med bil eller buss om å bli sittande i bilen eller bussen under overfarten. 

Om ein likevel forlet køyretøyet under overfarten, så legg vi til grunn at dette kun er for nødvendige ærend eller beskjedar til mannskapet. 

Tusen takk for at du viser omsyn!