Rysjedalsvika-Rutledal-Krakhella

Generell informasjon

Operatør er Fjord1 AS, tlf. 5775 7000. Ruta blir utført av MF Losna (415 36 370).

b = Mot førehandstinging tlf. 415 36 370.