Leirvåg - Sløvåg

Avgang
Antall stopp
Overfartstid
Merknadar